KHÓA HỌC QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH;XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG

 

Tên khóa học: QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH;XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG

Mục tiêu:

* Phát triển hệ thống tiêu chí đánh giá thành tích (KPI) dựa trên phương pháp Thẻ điểm cân bằng (BSC).

* Sử dụng kết quả đánh giá thành tích trong hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự, hệ thống lương, thưởng.

Đối tượng tham dự:

- Các nhà quản lý Doanh nghiệp; Giám đốc nhân sự; Cán bộ tổ chức-nhân sự; Các cá nhân có quan tâm

Nội dung chương trình:

- Giới thiệu và mục đích của hệ thống quản lý và đánh giá thành tích

- Xây dựng BSC và KPIs công ty  ; Xây dựng BSC và KPIs cho bộ phận và cá nhân

- Sử dụng kết quả đánh giá thành tích

- Giới thiệu cấu trúc của hệ thống lương, thưởng và các đãi ngộ khác

- Xây dựng hệ thống lương trả theo vị trí (thang lương, bảng lương  - P1)

- Trả lương theo năng lực (P2)

- Xây dựng hệ thống trả lương,thưởng dựa trên thành tích và Quy chế tiền lương

- Xây dựng quy chế tiền lương.

Giảng viên:MBA. Ngô Quý Nhâm

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA), Đại học Tổng hợp Wales (University of Wales), Vương quốc Anh.

12 năm kinh nghiệm là chuyên gia tư vấn và giảng dạy về quản trị nguồn nhân lực, chiến lược cạnh tranh, thiết kế tổ chức và văn hóa doanh nghiệp cho các chương trình  đại học và MBA trong và ngoài nước như: ĐH Ngoại Thương, HSB,  La Trobe University (Úc), Columbia Southern University (Mỹ), Edith Cowan University (Úc) .

Chuyên gia đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam như: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo-Đạm Phú Mỹ), Tổng công ty Tài chính Cổ phân Dầu khí (PVFC), Techcombank, Vietnam Airlines, CMC, VNF1, EVN, Công ty Xăng

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thời gian: 8 BUỔI HỌC

Ngày 17,24/11&1,8/12/2012 (Sáng: 9:00-12:00 & Chiều: 13:30-16:30)

Học phí: 4.000.000 VNĐ (Bao gồm phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ).

Giảm 5% cho công ty cử trên 5 người tham dự

Liên hệ: ĐT (0437751278)                         Fax (0437752226), Số máy lẻ:117 (C.Chinh/C.Lý)

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem thêm thông tin trên poster