KHÓA HỌC PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ VẬN DỤNG TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ DOANH NGHIỆP

 

Tên khóa học: PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ VẬN DỤNG TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ DOANH NGHIỆP

Đối tượng tham dự:

- Các nhà quản lý Doanh nghiệp; Giám đốc nhân sự; Cán bộ tổ chức-nhân sự; Các cá nhân có quan tâm

Nội dung chương trình:

* Hợp đồng lao động.

- Giao kết, thay đổi, tạm hoãn hợp đồng lao động

- Chấm dứt hợp đồng lao động.

- Chuyển đổi hợp đồng lao động khi thay đổi quyền sở hữu, quản ly doanh nghiệp.

- Quyền lợi, trách nhiệm các bên khi chấm dứt hợp đồng lao động.

- Ký kết hợp đồng lao động đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp.

- Tình huống thực tiễn và kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro khi ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động trong doanh nghiệp

 

* Thương lượng tập thể và thoả ước lao động tập thể

- Nội dung thương lượng tập thể và thoả ước lao động tập thể

- Chủ thể thương lượng tập thể và ký kết thoả ước lao động tập thể

- Trình tự thương lượng tập thể và ký kết thoả ước lao động tập thể

- Thực hiện thoả ước lao động tập thể

- Giải quyết tranh chấp về thoả ước lao động tập thể

- Các vấn đề cần chú ý về kỹ năng thương lượng, giải quyết tranh chấp về thoả ước lao động tập thể

- Tình huống thực tiễn và kinh nghiệm phòng ngừa xung đột trong thương lượng, ký kết, thực hiện thoả ước   lao động tập thể

Giảng viên:TS. Nguyễn Hữu Chí

  • Trưởng bộ môn Luật lao động – Trường Đại học Luật Hà Nội
  • Chuyên gia Tư vấn về Luật lao động

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thời gian: 4 BUỔI HỌC Ngày 15&22/12/2012(Sáng: 9:00-12:00 & Chiều: 13:30-16:30)

Học phí: 2.000.000 VNĐ (Bao gồm phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ).

Giảm 5% cho công ty cử trên 5 người tham dự

Địa điểm:Phòng Đa năng, tầng 3, toà nhà VJCC. (trong trường Đại học Ngoại Thương)

Liên hệ: ĐT (0437751278)                         Fax (0437752226), Số máy lẻ:117 (C.Chinh/C.Lý)

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem thông tin trên poster


Tin mới