Đào tạo Quản lý nhân sự

Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
KHÓA HỌC: CÁCH THỨC TUYỂN DỤNG, BỔ DỤNG VÀ ĐÀO TẠO 20 Tháng 6 2017 153
KHÓA HỌC: QUẢN LÝ MỐI QUAN HỆ CON NGƯỜI THÔNG QUA KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP 18 Tháng 10 2016 1904
KHÓA HỌC: CÁCH THỨC TUYỂN DỤNG, BỔ DỤNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO CỦA DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN 18 Tháng 10 2016 1492
KHÓA HỌC: HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ VÀ CHUYÊN NGHIỆP 20 Tháng 5 2016 6037
BÍ QUYẾT THẮP LỬA TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN 22 Tháng 4 2016 5540
CÁCH THỨC TUYỂN DỤNG, BỔ DỤNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO CỦA DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN 18 Tháng 2 2016 3288
Khóa học: Bí quyết thắp lửa tạo động lực cho nhân viên 27 Tháng 10 2014 2563
Khóa học: Pháp luật lao động và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp 27 Tháng 10 2014 2125
Khóa học: Quản lý và đánh giá thành tích; xây dựng hệ thống lương thưởng thông qua “3p” và “hay” 16 Tháng 10 2014 2696
Khóa học bí quyết tuyển dụng, bổ dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 23 Tháng 9 2014 2117
Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 12 Tháng 9 2014 2771
Khóa học đào tạo người huấn luyện 13-15/5/2014 29 Tháng 4 2014 2676
Khóa giám đốc nhân sự chuyên nghiệp CPO 01/10/2013 13 Tháng 9 2013 3363
Bí quyết tuyển dụng, bổ dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 08-12/10/2013 13 Tháng 9 2013 3378
Quản lý mối quan hệ con người thông qua kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp (01-03.10.2013) 13 Tháng 9 2013 3089
Kỹ năng huấn luyện Nhân Viên 17-19/9/2013 13 Tháng 9 2013 3883
Khóa học bí quyết tuyển dụng, bổ dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 27/04/2013 02 Tháng 5 2013 3395
Khóa học Phát triển năng lực Lãnh đạo và quản lý nguồn nhân lực 23/04/2013 02 Tháng 5 2013 4137
KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP 18 Tháng 2 2013 4983
Khóa giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 23/04/2013 02 Tháng 1 2013 3118

Đăng ký nhận tin

Để nhận các thông tin hữu ích từ VJCC. Hãy cho VJCC biết mail của bạn.

Kết nối VJCC

- Thời gian làm việc   từ Thứ 2 - Thứ 6
- Riêng Thư viện làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

Bạn đang ở: Trang chủ Các khóa học Khóa học kinh doanh Đào tạo Quản lý nhân sự