Đào tạo Quản lý nhân sự

Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
KHÓA HỌC: GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP 2017 25 Tháng 7 2017 228
KHÓA HỌC: CÁCH THỨC TUYỂN DỤNG, BỔ DỤNG VÀ ĐÀO TẠO 20 Tháng 6 2017 546
KHÓA HỌC: QUẢN LÝ MỐI QUAN HỆ CON NGƯỜI THÔNG QUA KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP 18 Tháng 10 2016 2026
KHÓA HỌC: CÁCH THỨC TUYỂN DỤNG, BỔ DỤNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO CỦA DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN 18 Tháng 10 2016 1593
KHÓA HỌC: HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ VÀ CHUYÊN NGHIỆP 20 Tháng 5 2016 6156
BÍ QUYẾT THẮP LỬA TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN 22 Tháng 4 2016 5640
CÁCH THỨC TUYỂN DỤNG, BỔ DỤNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO CỦA DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN 18 Tháng 2 2016 3384
Khóa học: Bí quyết thắp lửa tạo động lực cho nhân viên 27 Tháng 10 2014 2642
Khóa học: Pháp luật lao động và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp 27 Tháng 10 2014 2208
Khóa học: Quản lý và đánh giá thành tích; xây dựng hệ thống lương thưởng thông qua “3p” và “hay” 16 Tháng 10 2014 2780
Khóa học bí quyết tuyển dụng, bổ dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 23 Tháng 9 2014 2183
Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 12 Tháng 9 2014 2841
Khóa học đào tạo người huấn luyện 13-15/5/2014 29 Tháng 4 2014 2769
Khóa giám đốc nhân sự chuyên nghiệp CPO 01/10/2013 13 Tháng 9 2013 3466
Bí quyết tuyển dụng, bổ dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 08-12/10/2013 13 Tháng 9 2013 3483
Quản lý mối quan hệ con người thông qua kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp (01-03.10.2013) 13 Tháng 9 2013 3200
Kỹ năng huấn luyện Nhân Viên 17-19/9/2013 13 Tháng 9 2013 3989
Khóa học bí quyết tuyển dụng, bổ dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 27/04/2013 02 Tháng 5 2013 3491
Khóa học Phát triển năng lực Lãnh đạo và quản lý nguồn nhân lực 23/04/2013 02 Tháng 5 2013 4249
KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP 18 Tháng 2 2013 5134

Đăng ký nhận tin

Để nhận các thông tin hữu ích từ VJCC. Hãy cho VJCC biết mail của bạn.

Kết nối VJCC

- Thời gian làm việc   từ Thứ 2 - Thứ 6
- Riêng Thư viện làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

Bạn đang ở: Trang chủ Các khóa học Khóa học kinh doanh Đào tạo Quản lý nhân sự