Đào tạo Quản lý sản xuất

Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
KHÓA HỌC: PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ CẢI TIẾN LỖI DO CON NGƯỜI GÂY RA 31 Tháng 5 2017 1002
QUẢN LÝ TỒN KHO & HỆ THỐNG LOGISTIC TRONG DOANH NGHIỆP 31 Tháng 3 2017 935
ỨNG DỤNG CÔNG CỤ QC ĐỂ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 31 Tháng 3 2017 789
CÁC PHƯƠNG PHÁP CẮT GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT - HƯỚNG TỚI TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN 31 Tháng 3 2017 647
ỨNG DỤNG 5S, KANBAN ĐỂ TIẾN HÀNH CẢI TIẾN NHÀ MÁY (KẾT HỢP THĂM QUAN THỰC TẾ DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN) 01 Tháng 3 2017 3709
KHÓA HỌC: GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP 21 Tháng 2 2017 2696
KHÓA HỌC: XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 16 Tháng 2 2017 1328
KHÓA HỌC: PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI – BƯỚC ĐỘT PHÁ CHO DOANH NGHIỆP 15 Tháng 12 2016 2213
KHÓA HỌC: TỐI ƯU HÓA NĂNG SUẤT - HƯỚNG TỚI LÃNG PHÍ BẰNG KHÔNG 04 Tháng 11 2016 1880
KHÓA HỌC: XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 18 Tháng 10 2016 1873
KHÓA HỌC: GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP 07 Tháng 10 2016 2726
KHÓA HỌC: ỨNG DỤNG CÔNG CỤ QC ĐỂ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 06 Tháng 10 2016 2141
KHÓA HỌC: QUẢN LÝ TỒN KHO VÀ HỆ THỐNG LOGISTIC TRONG DOANH NGHIỆP 05 Tháng 10 2016 1840
KHÓA HỌC: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ SẢN XUẤT CHO CÁC NHÀ QUẢN LÝ TẠI HIỆN TRƯỜNG 26 Tháng 9 2016 1671
KHÓA HỌC: PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 01 Tháng 7 2016 4692
ỨNG DỤNG 5S, KANBAN ĐỂ TIẾN HÀNH CẢI TIẾN NHÀ MÁY 18 Tháng 5 2016 6548
CẮT GIẢM CHI PHÍ - HƯỚNG TỚI TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN 22 Tháng 4 2016 4633
GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP 16 Tháng 3 2016 5090
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÍ SẢN XUẤT 08 Tháng 3 2016 2880
Khóa học: Chu trình PDCA và Báo cáo – Liên lạc – Bàn bạc 07 Tháng 7 2015 2232

Đăng ký nhận tin

Để nhận các thông tin hữu ích từ VJCC. Hãy cho VJCC biết mail của bạn.

Kết nối VJCC

- Thời gian làm việc   từ Thứ 2 - Thứ 6
- Riêng Thư viện làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

Bạn đang ở: Trang chủ Các khóa học Khóa học kinh doanh Đào tạo Quản lý sản xuất