Đào tạo Quản lý sản xuất

Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Khóa học: 7 công cụ QC mới – 7 công cụ quản lý và hoạch định 21 Tháng 4 2015 2444
Khóa học: Quản lý tồn kho và hệ thống Logistic trong doanh nghiệp 20 Tháng 3 2015 2048
Khóa học: Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 15 Tháng 3 2015 3139
Khóa học: Xây dựng và quản lý kế hoạch sản xuất 13 Tháng 3 2015 2438
Khóa học: Phát triển năng lực quản lý sản xuất cho những nhà quản lý trực tiếp tại hiện trường 11 Tháng 2 2015 1934
Khóa học: Phương pháp phát triển sản phẩm mới - kinh nghiệm của Nhật Bản và ứng dụng cho Việt Nam 11 Tháng 12 2014 1882
Khóa học: Quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, hướng tới dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp 15 Tháng 10 2014 5254
Khóa học: Tối ưu hóa năng suất và thực hành Kaizen trong công việc 15 Tháng 10 2014 2041
Khóa học tối ưu hóa năng suất và thực hành KAIZEN trong công việc 17-19/6/2014 05 Tháng 6 2014 2979
Khóa học Chu trình PDCA và Báo cáo – Liên lạc – Bàn bạc Từ 03-05/6/2014 19 Tháng 5 2014 2952
Khóa học 7 công cụ Quản lý và hoạch định- 7 công cụ QC mới 29-31/5/2014 19 Tháng 5 2014 2745
Khóa học duy trì năng suất tổng thế Từ 22-24/5/2014 19 Tháng 5 2014 2279
Ứng dụng phương pháp sản xuất hiện đại để cắt giảm lãng phí và cải tiến hiện trường sản xuất 17 Tháng 4 2014 3008
Khóa học quản lý tồn kho và hệ thống logistic trong doanh nghiệp 17-19/04/2014 25 Tháng 3 2014 2722
Khóa học quản lý và Lập kế hoạch sản xuất 08/04/2014 25 Tháng 3 2014 3899
Khóa học phát triển năng lực quản lý cho các nhà quản lý tại hiện trường sản xuất 1-4/4/2014 10 Tháng 3 2014 2775
Khóa học giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 1/4 – 31/5/2014 10 Tháng 3 2014 2516
Khóa học phương pháp phát triển sản phẩm mới 25-02-2014 22 Tháng 1 2014 2839
Nâng cao năng suất và cắt giảm chi phí thông qua Quản lý an toàn và Bảo trì thiết bị 16-18/7/2013 10 Tháng 6 2013 2298
Chu trình PDCA và Báo cáo – Liên lạc – Bàn bạc từ 23-25/7/2013 06 Tháng 6 2013 3348

Đăng ký nhận tin

Để nhận các thông tin hữu ích từ VJCC. Hãy cho VJCC biết mail của bạn.

Kết nối VJCC

- Thời gian làm việc   từ Thứ 2 - Thứ 6
- Riêng Thư viện làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

Bạn đang ở: Trang chủ Các khóa học Khóa học kinh doanh Đào tạo Quản lý sản xuất