Đào tạo Quản lý sản xuất

Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Khóa học: Ứng dụng công cụ chống sai lỗi (POKA-YOKE) để duy trì năng suất tổng thể (TPM) 13 Tháng 5 2015 2210
Khóa học: 7 công cụ QC mới – 7 công cụ quản lý và hoạch định 21 Tháng 4 2015 2590
Khóa học: Quản lý tồn kho và hệ thống Logistic trong doanh nghiệp 20 Tháng 3 2015 2177
Khóa học: Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 15 Tháng 3 2015 3289
Khóa học: Xây dựng và quản lý kế hoạch sản xuất 13 Tháng 3 2015 2582
Khóa học: Phát triển năng lực quản lý sản xuất cho những nhà quản lý trực tiếp tại hiện trường 11 Tháng 2 2015 2059
Khóa học: Phương pháp phát triển sản phẩm mới - kinh nghiệm của Nhật Bản và ứng dụng cho Việt Nam 11 Tháng 12 2014 1986
Khóa học: Quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, hướng tới dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp 15 Tháng 10 2014 5533
Khóa học: Tối ưu hóa năng suất và thực hành Kaizen trong công việc 15 Tháng 10 2014 2155
Khóa học tối ưu hóa năng suất và thực hành KAIZEN trong công việc 17-19/6/2014 05 Tháng 6 2014 3133
Khóa học Chu trình PDCA và Báo cáo – Liên lạc – Bàn bạc Từ 03-05/6/2014 19 Tháng 5 2014 3076
Khóa học 7 công cụ Quản lý và hoạch định- 7 công cụ QC mới 29-31/5/2014 19 Tháng 5 2014 2848
Khóa học duy trì năng suất tổng thế Từ 22-24/5/2014 19 Tháng 5 2014 2439
Ứng dụng phương pháp sản xuất hiện đại để cắt giảm lãng phí và cải tiến hiện trường sản xuất 17 Tháng 4 2014 3208
Khóa học quản lý tồn kho và hệ thống logistic trong doanh nghiệp 17-19/04/2014 25 Tháng 3 2014 2877
Khóa học quản lý và Lập kế hoạch sản xuất 08/04/2014 25 Tháng 3 2014 4129
Khóa học phát triển năng lực quản lý cho các nhà quản lý tại hiện trường sản xuất 1-4/4/2014 10 Tháng 3 2014 2908
Khóa học giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 1/4 – 31/5/2014 10 Tháng 3 2014 2645
Khóa học phương pháp phát triển sản phẩm mới 25-02-2014 22 Tháng 1 2014 3013
Nâng cao năng suất và cắt giảm chi phí thông qua Quản lý an toàn và Bảo trì thiết bị 16-18/7/2013 10 Tháng 6 2013 2439

Đăng ký nhận tin

Để nhận các thông tin hữu ích từ VJCC. Hãy cho VJCC biết mail của bạn.

Kết nối VJCC

- Thời gian làm việc   từ Thứ 2 - Thứ 6
- Riêng Thư viện làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

Bạn đang ở: Trang chủ Các khóa học Khóa học kinh doanh Đào tạo Quản lý sản xuất