Đào tạo Quản lý sản xuất

Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Khóa học duy trì năng suất tổng thể 29-31/5/2013 02 Tháng 5 2013 3069
Khóa học quản lý chất lượng trong sản xuất Từ 17 & 18/5/2013 02 Tháng 5 2013 3908
Khóa học cách thức loại bỏ lãng phí (muda) và tiến hành cải tiến kaizen tại hiện trường sản xuất 4 - 11/5/2013 02 Tháng 5 2013 2902
Khóa học Ứng dụng 5s và Jit để cải tiến tại hiện trường sản xuất 6,13,20/4/2013 06 Tháng 3 2013 3055
Khóa học quản lý tồn kho và hệ thống Logistic trong Doanh nghiệp 2-4/04/2013 02 Tháng 3 2013 4357
KHÓA HỌC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 18 Tháng 2 2013 3449
KHÓA HỌC NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CẮT GIẢM CHI PHÍ THÔNG QUA QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ 17 Tháng 12 2012 3142
KHÓA HỌC HỆ THỐNG SẢN XUẤT CỦA TOYOTA (TPS) 04-06/12/2012 22 Tháng 11 2012 3402
CÁCH THỨC LOẠI BỎ LÃNG PHÍ (MUDA) VÀ TIẾN HÀNH CẢI TIẾN (KAIZEN) TẠI HIỆN TRƯỜNG SẢN XUẤT 28 Tháng 9 2012 8027
Quản lý an toàn và bảo trì thiết bị tại hiện trường sản xuất 16 Tháng 4 2012 5084
Hệ thống sản xuất TOYOTA (TPS) 04 Tháng 1 2012 10548
Cách thức loại bỏ lãng phí và tiến hành cải tiến tại hiện trường sản xuất 08 Tháng 11 2011 5193
Khóa học 5S và quản lý bằng hình ảnh 22-25/2/2011 18 Tháng 2 2011 5719

Đăng ký nhận tin

Để nhận các thông tin hữu ích từ VJCC. Hãy cho VJCC biết mail của bạn.

Kết nối VJCC

- Thời gian làm việc   từ Thứ 2 - Thứ 6
- Riêng Thư viện làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

Bạn đang ở: Trang chủ Các khóa học Khóa học kinh doanh Đào tạo Quản lý sản xuất