KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N1 KHÓA THÁNG 8/2017

KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N1 KHÓA THÁNG 8/2017

Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N1!

*** Cản cứ vào kỳ thi đầu vào ngày 5/8/2017 (thứ 7), chúng tôi khai giảng hai khoá học

①  N1 Taisaku: Mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ 1 vào tháng 12 năm 2017.  

②  N1 Junbi: Mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ 1 vào tháng 7 năm 2018, là khoá chuẩn bị cho khóa luyện thi cấp tốc được bắt đầu vào tháng 3/2018.        

Thời gian:     25/8 ~ 25/11/2017 

39 buổi: Lịch học dự kiến

N1 Taisaku    : thứ 2, thứ 4, thứ 6 (18:30~20:30) và thứ Bảy ( 13:30-15:30)

N1 Junbi     : thứ 2, thứ 3, thứ 5 và thứ 6 (18:30~20:30)

Khai giảng toàn khóa N1: 25/8/2018 (thứ 3)

Đối tượng:  

Các bạn đã đỗ trong kỳ thi tuyển đầu vào ngày 5/8/2017 do VJCC tổ chức.

Giáo viên:  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

Học phí:    

Khóa cấp tốc: Người đi làm: 3.100.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

                    Sinh viên     : 3.000.000 & Phí tài liệu: 200.000VNĐ

Khóa chuẩn bị: Người đi làm: 2.900.000 & Phí tài liệu: 200.000VNĐ

                     Sinh viên     : 2.800.000 & Phí tài liệu: 200.000VNĐ

Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 25/8/2017 (thứ 6)

 

Tham khảo thông tin chi tiết poster tại đây

Liên hệ đăng ký và nộp học phí:

  1. Điện thoại: 04-3775-1282 ; Ban khoá học tiếng Nhật:114 (Ms. Hường, Ms. Linh)
  2.   Email        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N2 KHÓA THÁNG 8/2017

 KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N2 KHÓA THÁNG 8/2017

Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N2!

*** Cản cứ vào kỳ thi đầu vào ngày 5/8/2017, chúng tôi khai giảng hai khoá học

①  N2 Taisaku: Mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ 2 vào tháng 12 năm 2017.  

②  N2  Junbi: Mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ 2 vào tháng 7năm 2018, là khoá chuẩn bị cho khóa luyện thi cấp tốc được bắt đầu vào tháng 3/2018.        

Thời gian: 23/8~ 25/11/2017   39 buổi: Lịch học (dự kiến)

N2 Taisaku A: thứ 2, thứ 4, thứ 5 (18:30-20:30) & thứ 6 hoặc thứ 7 (13:30-15:30)

N2 Taisaku B: thứ 3, thứ 4, thứ 6 & thứ 7 (18:30-20:30)

N2 Junbi        : thứ 2, thứ 4, thứ 5 (18:30-20:30) & thứ 7 (13:30-15:30)

Khai giảng toàn khóa N2 dự kiến ngày 23/8/2017 (thứ 4)

Đối tượng:   

Các bạn đã đỗ trong kỳ thi tuyển đầu vào ngày 5/8/2018 do VJCC tổ chức.

Giáo viên:  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

Học phí:     Khóa cấp tốc: Người đi làm: 2.800.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

                                           Sinh viên      : 2.700.000 & Phí tài liệu: 200.000VNĐ

                  Khóa chuẩn bị: Người đi làm: 2.600.000 & Phí tài liệu: 200.000VNĐ

                                           Sinh viên      :2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000VNĐ

Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 23/8/2017 (thứ 4)

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem poster tại đây.

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỌC PHÍ

(024-3775-1282; Ban khoá học tiếng Nhật: 114 (Ms. Linh/ Ms.Hường)

 * This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     : http://www.vjcc.org.vn/

Add: Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Nhật Bản (VJCC)

        (Trường Đại học Ngoại Thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội)

Tên TK: Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản

Số TK: 111 00000 3676, tại Ngân hàng Công Thương, chi nhánh Đống Đa, Hà Nội

 

KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N3 THÁNG 8/2017

KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N3

Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3!

*** Cản cứ vào kỳ thi đầu vào ngày 6/8/2017 (chủ nhật), chúng tôi khai giảng hai khoá học

①  N3 Taisaku: Mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ 3 vào tháng 12 năm 2017.  

  N3  Junbi: Mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ 3 vào tháng 7 năm 2018, là khoá chuẩn bị cho khóa luyện thi cấp tốc được bắt đầu vào tháng 3/2018.        

Thời gian:    22/8 ~ 25/11/2017

                   (39 buổi × 2 tiếng = 74 tiếng)

4 buổi / tuần: 

* N3 Taisaku: thứ 3, thứ 5, (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca:13:30-15:30 & 16:00-18:00)

* N3 Junbi   : thứ 3, thứ 5, (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca:13:30-15:30 & 16:00-18:00)

*   Khai giảng toàn khóa N3: 18h 15 ngày 22/8/2017 (thứ 3)

Sau khi khai giảng, các bạn bắt đầu học luôn buổi học đầu tiên!

Giáo viên:  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

Học phí:     Khóa cấp tốc: Người đi làm: 2.600.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

                                           Sinh viên      : 2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000VNĐ

                  Khóa chuẩn bị: Người đi làm: 2.400.000 & Phí tài liệu: 200.000VNĐ

                                           Sinh viên      : 2.300.000 & Phí tài liệu: 200.000VNĐ

Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 22/8/2017 (thứ 3)

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem poster tại đây.

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỌC PHÍ

  1. (024-3775-1282; Ban khoá học tiếng Nhật: 114 (Ms. Linh/ Ms.Hường)
  2.  * This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     : http://www.vjcc.org.vn/
  3. Add: Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Nhật Bản (VJCC)
  4.         (Trường Đại học Ngoại Thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội)
  5. Tên TK: Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản
  6. Số TK: 111 00000 3676, tại Ngân hàng Công Thương, chi nhánh Đống Đa, Hà Nội

 

Đăng ký nhận tin

Để nhận các thông tin hữu ích từ VJCC. Hãy cho VJCC biết mail của bạn.

Kết nối VJCC

- Thời gian làm việc   từ Thứ 2 - Thứ 6
- Riêng Thư viện làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

Bạn đang ở: Trang chủ Các khóa học Khóa học tiếng nhật Khóa luyện thi năng lực Tiếng Nhật N1,2,3