Khóa học kinh doanh cao cấp KEIEIJUKU khóa 3

Khóa học kinh doanh cao cấp

KEIEIJUKU KHÓA 3

"Đào tạo đội ngũ doanh nhân (Doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành công nghiệp hỗ trợ) đóng góp cho sự nghiệp Công nghiệp hóa tại Việt Nam"

Sự cần thiết của khóa học KEIEIJUKU :
Cùng với việc gia nhập WTO, FTA/EPA với tốc độ phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp Việt Nam, nhiệm vụ quốc tế hóa các doanh nghiệp và tăng cường năng lực quản lý cho lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ (đặc biệt đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ) trở thành nhiệm vụ cấp thiết hơn bao giờ hết. Để thực hiện quốc tế hóa các doanh nghiệp, bên cạnh việc tăng cường áp dụng các kỹ thuật sản xuất công nghệ cao, chế tạo sản phẩm có chất lượng và các sản phảm có giá trị gia tăng cao thì việc học hỏi những phương  thức kinh doanh tiên tiến là vô cùng cần thiết.

Xem tiếp...

Khóa học Kinh doanh cao cấp KEIEIJUKU KHÓA 2 (khóa học dài hạn)

Khóa học Kinh doanh cao cấp


KEIEIJUKU KHÓA 2


“Đào tạo đội ngũ doanh nhân (Doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành Công nghiệp hỗ trợ) đóng góp cho sự nghiệp Công nghiệp hóa tại Việt Nam”

Sự cần thiết của khóa học KEIEIJUKU : Cùng với việc gia nhập WTO, FTA/EPA với tốc độ phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp Việt Nam, nhiệm vụ quốc tế hóa các doanh nghiệp và tăng cường năng lực quản lý cho lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ (đặc biệt đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ) trở thành nhiệm vụ cấp thiết hơn bao giờ hết. Để thực hiện quốc tế hóa các doanh nghiệp, bên cạnh việc tăng cường áp dụng các kỹ thuật sản xuất công nghệ cao, chế tạo sản phẩm có chất lượng và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao thì việc học hỏi những phương thức kinh doanh tiên tiến là vô cùng cần thiết. Hiện nay, Việt Nam trở thành điểm nóng thu hút rất nhiều nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài, tuy nhiên tiến trình công nghiệp hóa của Việt Nam chưa thực sự phát triển và ngành công nghiệp trong nước chưa xây dựng được chích sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Ví dụ, xét về quan hệ kinh tế đối với Nhật Bản hay việc xuất khẩu hàng hóa sang Nhật Bản có thể thấy rất ít doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng được yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm của Nhật Bản và có đối sách kinh doanh hợp lý. Nguyên nhân phải nói tới đó là thiếu nguồn lực lãnh đạo (đặc biệt là tầng lớp lãnh đạo trẻ) có năng lực để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa.  Điều này đòi hỏi các doanh nhân Việt Nam phải gấp rút giải quyết các vấn đề trên, tiến hành hoạt động kinh doanh với tầm nhìn trung và dài hạn (chế tạo sản phẩm, đào tạo con người).

Xem tiếp...

Đăng ký nhận tin

Để nhận các thông tin hữu ích từ VJCC. Hãy cho VJCC biết mail của bạn.

Kết nối VJCC

- Thời gian làm việc   từ Thứ 2 - Thứ 6
- Riêng Thư viện làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

Bạn đang ở: Trang chủ Các khóa học kinh doanh cao cấp Khóa học KEIEIJUKU