KHÓA HỌC: CHU TRÌNH PDCA&CÁCH THỨC BÁO CÁO-LIÊN LẠC-BÀN BẠC

   KHÓA HỌC: CHU TRÌNH PDCA&CÁCH THỨC BÁO CÁO-LIÊN LẠC-BÀN BẠC

Một trong những chìa khóa tạo ra sự phát triển “thần kỳ” của Nhật Bản trong thế kỷ 20 chính là văn hóa làm việc của con người Nhật Bản, trong đó không thể không kể đến chu trình PDCA trong cách thức tiến hành và giải quyết công việc. Đây cũng là nhân tố vàng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Để hoàn thành PDCA một cách hiệu quả nhất thì việc lấy HORENSO và 5S (điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam) làm cội rễ cơ bản của tổ chức là yêu cầu vô cùng cấp bách cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Giảng viên: Ông SHINSHI Dai- chuyên gia JICA

Thời gian18-20/7/2017 ( Thứ 3,4,5)

Học phí3.300.000 VNĐ/học viên

Đăng ký ngay tại đây!

Tham khảo Poster tại đây!