KHÓA HỌC: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - THỰC HÀNH MÔ PHỎNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

KHÓA HỌC: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP- Thực hành mô phỏng quản trị Doanh nghiệp

Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính. Học viên sẽ được tham gia trò chơi mô phỏng quản trị doanh nghiệp, thông qua đó học cách đọc, phân tích và sử dụng báo cáo tài chính, tính toán lợi nhuận cận biên và điểm hòa vốn.

Giảng viên: Ông UEHIGASHI Koji- chuyên gia JICA

Thời gian25-27/7/2017 ( Thứ 3,4,5)

Học phí3.300.000 VNĐ/học viên

Đăng ký ngay tại đây!

 Tham khảo Poster tại đây!