Khóa học: Pháp luật lao động và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp

Đối tượng tham dự:

Các nhà quản lý Doanh nghiệp, Giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ, Giám đốc nhân sự, Cán bộ tổ chức-nhân sự và các cá nhân có quan tâm

Nội dung chương trình:

1. Hợp đồng lao động từ qui định đến nhận thức và thực hiện?

-       Khái niệm, Hình thức, nội dung, loại hợp đồng lao động

-       Giao kết, thay đổi, tạm hoãn hợp đồng lao động

-       Chấm dứt hợp đồng lao động

-       Chuyển đổi hợp đồng lao động khi thay đổi quyền sở hữu, quản lý doanh nghiệp

-       Quyền lợi, trách nhiệm các bên khi chấm dứt hợp đồng lao động

-       Ký kết hợp đồng lao động đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp

-       Tình huống thực tiễn và kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro khi ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động trong doanh nghiệp

2. Thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể

-       Khái niệm thương lượng tập thể và thoả ước lao động tập thể

-       Nội dung thương lượng tập thể và thoả ước lao động tập thể

-       Chủ thể thương lượng tập thể và ký kết thoả ước lao động tập thể

-       Trình tự thương lượng tập thể và ký kết thoả ước lao động tập thể

-       Thực hiện thoả ước lao động tập thể Giải quyết tranh chấp về thoả ước lao động tập thể

-       Các vấn đề cần chú ý về kỹ năng thương lượng, giải quyết tranh chấp về thoả ước lao động tập thể

-       Tình huống thực tiễn và kinh nghiệm phòng ngừa xung đột trong thương lượng, ký kết, thực hiện thoả ước lao động tập thể.

Giảng viên:  TS. NGUYỄN HỮU CHÍ

  • Trưởng bộ môn Luật lao động – Trường ĐH Luật Hà Nội
  • Nhiều năm kinh nghiệm trong đào tạo và tư vấn về luật lao động

Thời gian:  15,22/11/2014 (Sáng 9:00-12:00; Chiều 13:30-16:30)

Học phí:  2.000.000 VNĐ(bao gồm chi phí đào tạo, tài liệu, chứng chỉ và ăn nhẹ giữa giờ)

Địa điểm:  Phòng Đa năng, tầng 3, toà nhà VJCC, 91 Chùa Láng, Đống Đa, HN (trong Trường ĐH Ngoại thương);

Liên hệ:

-       Điện thoại: 3.7751278/79 (Số máy lẻ: 113/117); Gặp Ms.Liên/Ms Hiền

-       Fax: 04-37752226

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Japanese version, please download here.

Tin mới