KHÓA HỌC: CÁCH THỨC TUYỂN DỤNG, BỔ DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

KHÓA HỌC: CÁCH THỨC TUYỂN DỤNG, BỔ DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

Khóa học giúp phát triển các kỹ năng tuyển dụng và quản lí nhân lực cũng như đánh giá nhân viên, tạo động lực để công ty phát triển bền vững.

Giảng viên: Ông IGARASHI Ei- chuyên gia JICA

Thời gian15-17/7/2017 ( Thứ 3,4,5)

Học phí3.300.000 VNĐ/học viên

Đăng ký ngay tại đây!

Tham khảo Poster tại đây!

 

 

 

Các tin khác