KHÓA HỌC: XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

     Hiệu quả của cả một quá trình sản xuất tùy thuộc rất nhiều vào chất lượng của công tác lập kế hoạch sản xuất. Bộ phận sản xuất làm tốt hay không, không chỉ phụ thuộc vào công tác quản lý quá trình sản xuất tốt mà còn phụ thuộc vào nhiều bộ phận như: kế hoạch, cung ứng, điều độ, và nhân sự. Sự phối hợp đồng bộ các yếu tố này sẽ giúp cho công tác sản xuất được vận hành hiệu quả, giảm thiểu lãng phí, nâng cao chất lượng, tăng năng suất. Khóa học về Xây dựng và Quản lý kế hoạch sản xuất cung cấp cho học viên những phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất, lên lịch và tiến hành xây dựng một kế hoạch sản xuất cụ thể và từ đó kiểm định và đưa ra được một phương thức có thể triển khai tại nhà máy của doanh nghiệp.

 

Tên khóa học: Xây dựng và quản lý kế hoạch sản xuất

Giảng viên:  Mr. Tsuyoshi   SHIMIZU – hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsu shita (Panasonic)ở nhiều cương vị như Giám đốc kinh doanh, Giám đốc nhà máy; Giám đốc điều hành; Nguyên Hiệu trưởng học viện Matsushita

Thời gian: 28-30/3/2017 (Thứ 3,4,5)

Học phí : 3.300.000VNĐ/học viên

 

 File chi tiết vui lòng tải tại đây\

Japanese version, please   download here

 

Các tin khác