KHÓA HỌC: GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

     Thành công của những tập đoàn sản xuất hàng đầu tại Nhật Bản nói riêng và trên toàn thế giới nói chung được nhìn nhận từ vai trò quan trọng của GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP. Để thực hiện sứ mệnh tìm ra phương thức sản xuất đem lại hiệu quả và có định hướng phát triển bền vững đòi hỏi GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP phải nỗ lực không ngừng trong hoạt động cải tiến, đảm bảo tính hiệu quả và linh hoạt chức năng sản xuất và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Đối tượng tham dự:

Giám đốc sản xuất và lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực quản lí sản xuất. Giám đốc , quản lí nhà máy. Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất, kỹ thuật sản xuất, quản lý chất lượng…

Thời gian: 36 buổi học

22/3/2017 – 25/5/2017; Sáng: 9:00-12:00; Chiều: 13:30-16:30

 

File chi tiết vui lòng tải tại đây\

Japanese version, please   download here