ỨNG DỤNG CÔNG CỤ QC ĐỂ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Ứng dụng công cụ QC để cải tiến chất lượng

 

ĐỐI TƯỢNG: Người đứng đầu các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà quản lý cấp trung cũng như các nhà quản lý, giám sát hiện trường.

GIẢNG VIÊN: Ông Dai SHINSHI

*Hơn 35 năm kinh nghiệm làm việc tại tập đoàn Matsushita Electric  (Panasonic) ở nhiều cương vị: Giám đốc giám sát sản xuất tại nhà máy sản xuất TV Malaysia; Phụ trách việc xây dựng nhà máy sản xuất TV màu tại Mỹ; Trưởng phòng chỉ đạo nhóm kiểm soát tại bộ phận kiểm tra chất lượng trụ sở chính.

*Thành viên Hội đồng quản trị - trưởng phòng sản xuất và trưởng phòng chất lượng trụ sở chính

 

File chi tiết vui lòng tải tại đây