QUẢN LÝ TỒN KHO & HỆ THỐNG LOGISTIC TRONG DOANH NGHIỆP

QUẢN LÝ TỒN KHO & HỆ THỐNG LOGISTIC TRONG DOANH NGHIỆP

 

ĐỐI TƯỢNG: 

Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/phó phòng quản lý sản xuất, nhân viên khu vực sản xuất (bộ phận quản lý sản xuất, thu mua, phân phối…)

GIẢNG VIÊN:   Ông IWASE Akio 

Chuyên gia Jica, nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita Bectric (Panasonic) ở nhiều cương vị như Kỹ sư cao cấp, Giám đốc sản xuất, Giám đốc nhà máy…

THỜI GIAN: 18-20/04/ 2017 (6 buổi: Sáng: 9:00-12:00; Chiều: 13:30-16:30)

MỤC TIÊU: 

-     Tìm hiểu về những hạn chế của hệ thống quản lý tồn kho tại Việt Nam.

-     Hiểu một cách thấu đáo chức năng, nội dung nghiệp vụ, trình tự, thời gian về hoạt động quản lý tồn kho và logistic trong doanh nghiệp.

-     Hướng tới việc ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu chi phí.

 

 

File chi tiết vui lòng tải tại đây