Tìm sách giúp bạn 2: Chủ đề Lễ hội Nhật Bản

Bạn Ti Miu Lee, địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. có hỏi:  Tài liệu về lễ hội ở Nhật Bản, đặc biệt là lễ hội Gion 

 

Chuyên mục Tìm tài liệu giúp bạn xin hỗ trợ bạn như sau: 

1. Với từ khóa 祭(り), thư viện chúng tôi hiện có các tài liệu sách và DVD bằng tiếng Nhật hiện có về chủ đề liên quan như sau: 
 
2. Với từ khóa Matsuri và festival: có 02 cuốn (bằng tiếng Anh)
- The great festivals of Japan : spectacle and spirit 
- Matsuri:  The Festivals of Japan:  With a Selection from P. G. O'Neill's Photographic Archive of Matsuri
 
Ngoài các đầu tài liệu trên, bạn có thể tìm thấy thông tin về chủ đề lễ hội Nhật Bản trong các tài liệu ấn phẩm tổng hợp về văn hóa Nhật Bản bằng tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Anh tại Thư viện chúng tôi.
 
Trân trọng

 

Bạn đang ở: Trang chủ Góc thành viên Tìm sách giúp bạn 2: Chủ đề Lễ hội Nhật Bản