Tặng Kilala 2015 cho độc giả mới

\

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015. Thư viện VJCC tặng 01 tạp chí Kilala số mới nhất (tháng 1-2 năm 2015 )

cho độc giả làm thẻ mới. (số lượng có hạn)

Bạn đang ở: Trang chủ Góc thành viên Tặng Kilala 2015 cho độc giả mới