Đăng ký thuê phòng và trang thiết bị

施設使用申込書

Download form