Các Khóa Học Tại VJCC

NỘI DUNG
KHÓA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH CAO CẤP - KEIEIJUKU
BÀI GIẢNG ĐẶC BIỆT: BUILD TODAY FOR TOMORROW 12/04/2021 BROCHURE ĐĂNG KÝ
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC I 05/2021 BROCHURE ĐĂNG KÝ
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC II 06/2021 BROCHURE ĐĂNG KÝ
QUẢN TRỊ SẢN XUẤT - MONOZOKURI 07/2021 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKETING CHIẾN LƯỢC 08/2021 BROCHURE ĐĂNG KÝ
QUẢN TRỊ & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 09/2021 BROCHURE ĐĂNG KÝ
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 10/2021 BROCHURE ĐĂNG KÝ
KẾ HOẠCH KINH DOANH 11/2021 BROCHURE ĐĂNG KÝ
THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN 12/2021 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 01/2022 BROCHURE ĐĂNG KÝ
       
KHÓA HỌC QUẢN LÝ SẢN XUẤT
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ SẢN XUẤT CHO CÁC NHÀ QUẢN LÝ TẠI HIỆN TRƯỜNG Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
TỐI ƯU HÓA NĂNG SUẤT VÀ HƯỚNG TỚI LÃNG PHÍ BẰNG KHÔNG Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
QUẢN LÝ TỒN KHO NHẰM KHÔI PHỤC NHÀ MÁY Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH QUY TRÌNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
CÁC PHƯƠNG PHÁP CẮT GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO TPS Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI: BƯỚC ĐỘT PHÁ CHO DOANH NGHIỆP Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
CẢI TIẾN LỖI DO CON NGƯỜI GÂY RA Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
5S VÀ KAIZEN Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG SCM Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
       
KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÂN SỰ   
KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÃNH ĐẠO Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG TUYỂN DỤNG, BỔ DỤNG VÀ ĐÀO TẠO Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG. THỰC HÀNH CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
ÁP DỤNG LUẬT LAO ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
BÍ QUYẾT THẮP LỬA, TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
       
KHÓA HỌC KỸ NĂNG MỀM   
KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM HIỆU QUẢ Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
KHUYẾN KHÍCH VÀ ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
LÃNH ĐẠO VÀ GIAO TIẾP Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ TRONG CÔNG VIỆC: HORENSO Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN VÀ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ THỰC TẾ Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG Liên hệ Liên hệ ĐĂNG KÝ
OMOTENASHI- NGHỆ THUẬT HIẾU KHÁCH BẰNG CẢ TRÁI TIM CỦA NGƯỜI NHẬT Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
       
KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT   
KHÓA LUYỆN THI JLPT      
KHÓA N3 JUNBI Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
KHÓA N2 JUNBI Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
KHÓA N1 JUNBI Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
KHÓA N3 TAISAKU Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
KHÓA N2 TAISAKU Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
KHÓA N1 TAISAKU Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI
KHÓA SƠ CẤP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
KHÓA SƠ CẤP N5 Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
KHÓA SƠ CẤP N4 Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
KHÓA BIÊN - PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ
KHÓA KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT Liên hệ BROCHURE ĐĂNG KÝ