Khóa học ngắn hạn

 • Thời gian 21/11/2019 - 23/11/2019
 • Học phí
  Học phí: 3.450.000 VNĐ
  * Giảm 5% cho nhóm trên 5 học viên.
  * Giảm 8% cho nhóm trên 10 học viên.
 • Giảng viên
  Chuyên gia: Trần Hữu Anh Tuấn
  - 12 năm kinh nghiệm Giám đốc nhà máy tại Nhật Bản.
  - Ban tư vấn hệ thống chất lượng của Bureau Veritas và thành viên hội đồng chất lượng TPHCM.
  - Hơn 10 năm kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp về QTCL
 • Đối tượng tham gia Các cán bộ nghiệp vụ liên quán đến sản xuất tại nhà máy
 • Nội dung
  - Tư duy về quản lý chất lượng
  - 7 QC tools, PDCA
  - 7 công cụ hỗ trợ quản lý chất lượng
  - Bảng quy trình QC, SOP
  - Các bước giải quyết vấn đề về QC
  - Khảo sát chất lượng tại nhà máy thực tế
 • Thời gian

  04/12/2019 - 06/12/2019   Sáng 9h-12h; Chiều 13h30-16h30

   

 • Học phí

  3.450.000VNĐ/người (gồm phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ)

  Đặc biệt giảm 5% cho nhóm 5 học viên.

  Đặc biệt giảm 8% cho nhóm 10 học viên.

 • Giảng viên

  Mr. Hirata Yasuhiro

  * Chuyên gia Jica

  * Kỹ sư cao cấp với 15 năm kinh nghiệm trong đào tạo cải tiến sản xuất của tập đoàn Panasonic

  * Có kinh nghiệm 24 năm với cương vị phụ trách kỹ thuật sản xuất ( Đạt được 2 huy chương vàng)

 • Đối tượng tham gia

  Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/phó phòng, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca, nhân viên làm việc trực tiếp tại hiện trường sản xuất

 • Nội dung

  * Nâng cao năng suất và quản lý công việc thông qua báo cáo hàng ngày.

  * Nâng cao năng suất bằng loại bỏ thất thoát trong công việc ( Kaizen)

  * Nâng cao năng suất bằng cải tiến thiết bị

 • Thời gian

  06/11/2018 - 08/11/2018 (6 buổi)

  Sáng: 9:00 - 12:00

  Chiều: 13:30 - 16:30

 • Học phí

  3.450.000 VNĐ/ người (Gồm phí tài liệu & ăn nhẹ giữa giờ)

  Đặc biệt:

  - Giảm giá 5% cho nhóm 5 học viên.

  - giảm giá 8% cho nhóm 10 học viên.

 • Giảng viên

  Ông: IWASE Akio

  Chuyên gia Jica, nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita Bectric (Panasonic) ở nhiều cương vị như kỹ sư cao cấp, Giám đốc sản xuất, Giám đốc nhà máy...

 • Đối tượng tham gia

  Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/ phó phòng quản lý sản xuất, nhân viên khu vực sản xuất (bộ phận quản lý sản xuất, thu mua, phân phối...)

 • Nội dung
  * Casestudy về thành công của các công ty toàn cầu về cắt giảm tồn kho.
  * Tối ưu hóa toàn bộ hệ thống.
  * Lead time
  * Phương pháp cung ứng
  * Phương pháp MRP
  * Phương pháp Double bin
  * Hệ thống Cock
  * Nâng cao độ chính xác trong quản lý hoạt động 5S
  * Đối sách cho thiếu hàng
  * Giảm tồn kho xoay vòng
  * Đặt hàng mang tính kinh tế
  * Giảm thiểu tồn kho.
 • Thời gian

  15/10/2019 - 18/10/2019 (8 buổi)

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  3.700.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt:

  Giảm giá 5% cho nhóm 5 học viên

  Giảm giá 8% cho nhóm 10 học viên

 • Giảng viên

  Ông: KAZUMI MASUDA - Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia

  Giám đốc nhà máy, quản đốc; Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất; Nhân viên khu vực sản xuất và các bộ phận liên quan khác

 • Nội dung

  * Nâng cao năng lực thực hiện công việc..

  * Tăng cường năng lực quản lý sản xuất.

  * Nâng cao kỹ năng lãnh đạo.

  ( Tham khảo thêm tại Poster )

 • Thời gian

  30/10/2019 - 01/11/2019 (6 buổi)

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  3.450.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt:

  Giảm giá 5% cho nhóm 5 học viên

  Giảm giá 8% cho nhóm 10 học viên

 • Giảng viên

  Ông: Tsuyoshi SHIMIZU - Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia

  Giám đốc nhà máy, quản đốc; Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất; Nhân viên khu vực sản xuất và các bộ phận liên quan khác

 • Nội dung

  * Quản lý sản xuất và kế hoạch sản xuất.

  * Các phương thức quản lý sản xuất và phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất.

  * Lên lịch và tiến hành xây dựng kế hoạch sản xuất.

  * Tư duy về Phương thức sản xuất có thể áp dụng tại doanh nghiệp mình.

  ( Tham khảo thêm tại Poster )