KHÓA HỌC: PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG, BỔ DỤNG VÀ CÁCH THỨC ĐÀO TẠO TRONG DOANH NGHIỆP

 

 • Thời gian:

  21/3/2019 - 23/3/2018 (6 buổi)

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí:

  3.450.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt: Giảm giá 5% học phí cho học viên đóng tiền trước ngày 14/3/2019 hoặc doanh nghiệp cử từ 5 học viên trở lên tham gia

   

 • Giảng viên:

  Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia:

  Các nhà quản lý doanh nghiệp, Giám đốc nhân sự, Cán bộ tổ chức - Nhân sự, các cá nhân quan tâm

 • Nội dung:

  * Cách thức tuyển dụng.

  * Cách thức bổ dụng.

  ( Tham khảo thêm tại Poster )