KHÓA HỌC: CẮT GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT DỰA TRÊN GIÁ THÀNH ĐƠN VỊ

 • Thời gian:

  03/4/2019 - 05/4/2018 (6 buổi)

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí:

  3.450.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt: Giảm giá 5% học phí cho doanh nghiệp cử từ 5 học viên trở lên tham gia

   

 • Giảng viên: Mr. Yasuhiro HIRATA

  Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia: Giám đốc nhà máy, quản đốc; Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất; Nhân viên khu vực sản xuất và các bộ phận liên quan khác của các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ
 • Nội dung:

  ( Tham khảo thêm tại Poster )