Chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản

MÔN HỌC INTERNATIONAL BUSINESS VÀ NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ

CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KINH DOANH QUỐC TẾ THEO MÔ HÌNH TIÊN TIẾN NHẬT BẢN (JIB)

 

International Business là một trong những môn học đặc thù và quan trọng, gắn chặt với chuyên ngành mà sinh viên chương trình cử nhân JIB của viện VJCC đang theo học.

Nhằm giúp sinh viên kiến tạo môi trường học tập mang đặc trưng riêng: Hội nhập và sự thấu hiểu văn hóa, kinh doanh, môi trường làm việc theo phong cách Nhật Bản, Viện VJCC sẽ tiến hành tổ chức các buổi Sinh hoạt Công dân định kỳ hàng tuần.

Back To Top