MÔN HỌC INTERNATIONAL BUSINESS VÀ NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KINH DOANH QUỐC TẾ THEO MÔ HÌNH TIÊN TIẾN NHẬT BẢN (JIB)