THÔNG BÁO: V/V TỔ CHỨC SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KINH DOANH QUỐC TẾ THEO MÔ HÌNH TIÊN TIẾN NHẬT BẢN

Nhằm giúp sinh viên kiến tạo môi trường học tập mang đặc trưng riêng: Hội nhập và sự thấu hiểu văn hóa, kinh doanh, môi trường làm việc theo phong cách Nhật Bản, Viện VJCC sẽ tiến hành tổ chức các buổi Sinh hoạt Công dân định kỳ hàng tuần.

Back To Top