KHÓA HỌC: ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ TẠI HIỆN TRƯỜNG CHO CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

 • Thời gian: Đợt 1: 17/4/2019 - 19/4/2019

  Đợt 2: 13/5/2019 - 17/5/2019

  Đợt 3: 16/7/2019 - 18/7/2019

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí:

  11.750.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt:

  Giảm 10% học phí nếu đăng ký 2 học viên

  giảm 30% nếu đăng ký 3 học viên.

 • Giảng viên: Mr. SHIMIZU TSUYOSHI

  Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia: * Cán bộ quản lý cấp trung và nhà lãnh đạo tại hiện trường sản xuất

  * Số lượng tuyển sinh: 10 doanh nghiệp

 • Nội dung:

  ( Tham khảo thêm tại Poster )