KHÓA HỌC " GỠ RỐI CHO DOANH NGHIỆP VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI - Y TẾ - THẤT NGHIỆP"

 • Thời gian:

  25/4/2019 - 26/4/2019

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí:

  2.500.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt:

  Giảm 5% học phí cho doanh nghiệp cử từ 5 học viên

 • Giảng viên:

  PGS.TS Nguyễn Hiền Phương

  Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp về Luật lao động.

 • Nội dung:

  ( Tham khảo thêm tại Poster )