Khóa học Kinh doanh

 • Thời gian

  06/04/2020 - 08/04/2020

  Sáng 9:00 - 12:00; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  3.800.000 VNĐ/ người ( Gồm phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ).

  * Giảm 5% cho nhóm trên 5 học viên.
  * Giảm 8% cho nhóm trên 10 học viên
 • Giảng viên

  HIRATA YASUHIRO

  Chuyên gia về kỹ thuật sản xuất, ông đã góp phần đáng kể để nâng cao hiệu quả trong rất nhiều lĩnh vực sản xuất như hệ thống sản xuất, hệ thống IT, phát triển phương pháp sản xuất...., nỗ lực công hiến cho việc tái cấu trúc dựng chương trình đào tạo nhân lực tại "Trung tâm đào tạo về sản xuất" của công ty phát triển nhân lực thuộc Panasonic và tham gia tư vấn thực tiễn hiện trường sản xuất tại các cứ điểm sản xuất tại nước ngoài của tập đoàn Panasonic.

  Ông đã dành được 2 huy chương vàng tại Hội nghị báo cáo kết quả sản xuất của Panasonic.

 • Đối tượng tham gia

  Giám đốc, nhà quản lý doanh nghiệp; Giám đốc sản xuất; quản đốc, giám đốc nhân sự, trưởng/phó phòng, nhân viên và các cá nhân có quan tâm.

 • Nội dung

  1. Lỗi con người gây ra là gì? Các bước để cải tiến lỗi.

  2. Chi tiết các bước của quá trình cải tiến lỗi.

  3. Các bước tiến hành biện pháp chống lỗi, thực hiện biện pháp chống lỗi, điển hình về biện pháp chống lỗi.

 • Thời gian

  25/03/2020 - 27/03/2020

  Sáng 9h-12h; Chiều 13h30-16h30

   

 • Học phí

  3.800.000VNĐ/người (gồm phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ)

  Đặc biệt giảm 5% cho nhóm 5 học viên.

  Đặc biệt giảm 8% cho nhóm 10 học viên.

 • Giảng viên

  Mr. Hirata Yasuhiro

  * Chuyên gia Jica

  * Kỹ sư cao cấp với 15 năm kinh nghiệm trong đào tạo cải tiến sản xuất của tập đoàn Panasonic

  * Có kinh nghiệm 24 năm với cương vị phụ trách kỹ thuật sản xuất ( Đạt được 2 huy chương vàng)

 • Đối tượng tham gia

  Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/phó phòng, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca, nhân viên làm việc trực tiếp tại hiện trường sản xuất

 • Nội dung
  * Lãng phí trong sản xuất
  * Giá thành, cơ cấu và quản lý giá thành
  * Cắt giảm chi phí theo giá thành
  * Cắt giảm chi phí bằng cải tiến sản xuất
 • Thời gian

  18/03/2020 - 20/03/2020

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  3.800.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt:

  Giảm giá 5% cho nhóm 5 học viên

  Giảm giá 8% cho nhóm 10 học viên

 • Giảng viên

  Ông: Tsuyoshi SHIMIZU - Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia

  Giám đốc nhà máy, quản đốc; Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất; Nhân viên khu vực sản xuất và các bộ phận liên quan khác

 • Nội dung

  * Quản lý sản xuất và kế hoạch sản xuất.

  * Các phương thức quản lý sản xuất và phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất.

  * Lên lịch và tiến hành xây dựng kế hoạch sản xuất.

  * Tư duy về Phương thức sản xuất có thể áp dụng tại doanh nghiệp mình.

  ( Tham khảo thêm tại Poster )

 • Thời gian

  03/03/2020 - 06/03/2020

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  4.000.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt:

  Giảm giá 5% cho nhóm 5 học viên

  Giảm giá 8% cho nhóm 10 học viên

 • Giảng viên

  Ông: KAZUMI MASUDA - Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia

  Giám đốc nhà máy, quản đốc; Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất; Nhân viên khu vực sản xuất và các bộ phận liên quan khác

 • Nội dung

  * Nâng cao năng lực thực hiện công việc..

  * Tăng cường năng lực quản lý sản xuất.

  * Nâng cao kỹ năng lãnh đạo.

  ( Tham khảo thêm tại Poster )

 • Thời gian
  03/03/2020 ~ 06/05/2020
  Sáng: 9:00~12:00; Chiều:13:30~16:30
 • Học phí
  23.000.000VND/học viên
  * Giảm 5% cho nhóm trên 5 học viên.
  * Giảm 8% cho nhóm trên 10 học viên
 • Giảng viên
  1.    Chuyên gia Kazumi MASUDA
  2.    Chuyên gia Tsuyoshi SHIMIZU
  3.    Chuyên gia Yasuhiro HIRATA
  4.    Chuyên gia Akio HIRATA
  5.    Chuyên gia Trần Hữu Anh Tuấn
 • Đối tượng tham gia Cán bộ quản lý, nghiệp vụ liên quan đến sản xuất
 • Nội dung
  Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn của Nhật Bản, Chương trình Giám đốc sản xuất của Viện VJCC sẽ cung cấp cho học viên phương pháp và công cụ để nắm bắt được tư duy và tầm nhìn của một giám đốc sản xuất chuyên nghiệp. Hiểu được các vấn đề cốt lõi về hoạt động quản lý sản xuất một cách hệ thống để từ đó biết cách áp dụng vào thực tiễn.
  Nội dung cụ thể:
  1. Phát triển năng lực quản lý cho các nhà quản lý tại hiện trường
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  2.    Xây dựng và quản lý kế hoạch sản xuất
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  3.    Cắt giảm chi phí bằng TPS
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  4.    Phương pháp và công cụ cải tiến lỗi cho con người gây ra
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  5.    Quản lý tồn kho nhằm hồi sinh nhà máy
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  6.    Hoạt động quản lý chất lượng trong nhà máy