Khóa học Kinh doanh

 • Thời gian

  26/02/2020 - 28/02/2020

  Sáng: 9:00 - 12:00; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  3.800.000 VNĐ/ học viên ( Bao gồm cả phí tài liệu, tea-break, chứng chỉ).

  * Giảm 5% cho nhóm trên 5 học viên.

  * Giảm 8% cho nhóm trên 10 học viên

 • Giảng viên

  Ông IWASE Akio. Chuyên gia JICA, hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita (Panasonic) ở nhiều cương vị như Giám đốc kinh doanh, Giám đốc nhà máy, Giám đốc điều hành,...

 • Đối tượng tham gia Cán bộ quản lý, nghiệp vụ liên quan đến sản xuất
 • Nội dung
  1. Phát triển sản phẩm mới là gì?
  2. Chiến lược phát triển sản phẩm mới.
  3. Quy trình phát triển sản phẩm mới.
  4. Phương pháp phát triển sản phẩm mới.
  5. Phát triển sản phẩm mới và chiến lược kinh doanh.
 • Thời gian 21/11/2019 - 23/11/2019
 • Học phí
  Học phí: 3.450.000 VNĐ
  * Giảm 5% cho nhóm trên 5 học viên.
  * Giảm 8% cho nhóm trên 10 học viên.
 • Giảng viên
  Chuyên gia: Trần Hữu Anh Tuấn
  - 12 năm kinh nghiệm Giám đốc nhà máy tại Nhật Bản.
  - Ban tư vấn hệ thống chất lượng của Bureau Veritas và thành viên hội đồng chất lượng TPHCM.
  - Hơn 10 năm kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp về QTCL
 • Đối tượng tham gia Các cán bộ nghiệp vụ liên quán đến sản xuất tại nhà máy
 • Nội dung
  - Tư duy về quản lý chất lượng
  - 7 QC tools, PDCA
  - 7 công cụ hỗ trợ quản lý chất lượng
  - Bảng quy trình QC, SOP
  - Các bước giải quyết vấn đề về QC
  - Khảo sát chất lượng tại nhà máy thực tế
 • Thời gian

  04/12/2019 - 06/12/2019   Sáng 9h-12h; Chiều 13h30-16h30

   

 • Học phí

  3.450.000VNĐ/người (gồm phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ)

  Đặc biệt giảm 5% cho nhóm 5 học viên.

  Đặc biệt giảm 8% cho nhóm 10 học viên.

 • Giảng viên

  Mr. Hirata Yasuhiro

  * Chuyên gia Jica

  * Kỹ sư cao cấp với 15 năm kinh nghiệm trong đào tạo cải tiến sản xuất của tập đoàn Panasonic

  * Có kinh nghiệm 24 năm với cương vị phụ trách kỹ thuật sản xuất ( Đạt được 2 huy chương vàng)

 • Đối tượng tham gia

  Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/phó phòng, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca, nhân viên làm việc trực tiếp tại hiện trường sản xuất

 • Nội dung

  * Nâng cao năng suất và quản lý công việc thông qua báo cáo hàng ngày.

  * Nâng cao năng suất bằng loại bỏ thất thoát trong công việc ( Kaizen)

  * Nâng cao năng suất bằng cải tiến thiết bị

 • Thời gian

  06/11/2018 - 08/11/2018 (6 buổi)

  Sáng: 9:00 - 12:00

  Chiều: 13:30 - 16:30

 • Học phí

  3.450.000 VNĐ/ người (Gồm phí tài liệu & ăn nhẹ giữa giờ)

  Đặc biệt:

  - Giảm giá 5% cho nhóm 5 học viên.

  - giảm giá 8% cho nhóm 10 học viên.

 • Giảng viên

  Ông: IWASE Akio

  Chuyên gia Jica, nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita Bectric (Panasonic) ở nhiều cương vị như kỹ sư cao cấp, Giám đốc sản xuất, Giám đốc nhà máy...

 • Đối tượng tham gia

  Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/ phó phòng quản lý sản xuất, nhân viên khu vực sản xuất (bộ phận quản lý sản xuất, thu mua, phân phối...)

 • Nội dung
  * Casestudy về thành công của các công ty toàn cầu về cắt giảm tồn kho.
  * Tối ưu hóa toàn bộ hệ thống.
  * Lead time
  * Phương pháp cung ứng
  * Phương pháp MRP
  * Phương pháp Double bin
  * Hệ thống Cock
  * Nâng cao độ chính xác trong quản lý hoạt động 5S
  * Đối sách cho thiếu hàng
  * Giảm tồn kho xoay vòng
  * Đặt hàng mang tính kinh tế
  * Giảm thiểu tồn kho.
 • Thời gian

  15/10/2019 - 18/10/2019 (8 buổi)

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  3.700.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt:

  Giảm giá 5% cho nhóm 5 học viên

  Giảm giá 8% cho nhóm 10 học viên

 • Giảng viên

  Ông: KAZUMI MASUDA - Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia

  Giám đốc nhà máy, quản đốc; Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất; Nhân viên khu vực sản xuất và các bộ phận liên quan khác

 • Nội dung

  * Nâng cao năng lực thực hiện công việc..

  * Tăng cường năng lực quản lý sản xuất.

  * Nâng cao kỹ năng lãnh đạo.

  ( Tham khảo thêm tại Poster )