Khóa học Kinh doanh

 • Thời gian

  9:00 - 16:30 ngày 3/5/2019

 • Học phí

  1.500.000 VNĐ/người

  Bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ.

 • Giảng viên

   MBA. Ngô Quý Nhâm

   * Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh ( MBA), Đại học tổng hợp Wales (University of Wales), Vương quốc Anh.

   * 12 năm kinh nghiệm là chuyên gia tư vấn và giảng dạy về quản trị nguồn nhân lực, chiến lược cạnh tranh, thiết kế tổ chức và văn hóa doanh nghiệp cho các chương trình đại học và MBA trong và ngoài nước như: ĐH Ngoại thương, HSB, La Trobe University ( Úc), Columbia Southem University (Mỹ).

  Chuyên gia đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp như: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo-Đạm Phú Mỹ), Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC), Techcombank, Vietnam Airlines, CMC, VNF1, EVN

 • Đối tượng tham gia

  Các nhà quản lý Doanh nghiệp, Giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ, giám đốc nhân sự, cán bộ tổ chức - nhân sự và các cá nhân có quan tâm.

 • Nội dung

  1. Tại sao có doanh nghiệp phải khuyến khích động viên nhân viên?

  2. Bản chất của động lực là gì ?

  3. Mối quan hệ giữa Động lực - Cam kết - Nỗ lực làm việc - Hiệu quả công việc

  4. Chiến lược tạo động lực làm việc cho nhân viên:

  * Mô hình MARS

  * Mô hình JCM

 • Thời gian

  25/4/2019 - 26/4/2019

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  2.500.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt:

  Giảm 5% học phí cho doanh nghiệp cử từ 5 học viên

 • Giảng viên

  PGS.TS Nguyễn Hiền Phương

  Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp về Luật lao động.

 • Nội dung

  ( Tham khảo thêm tại Poster )

 • Thời gian Đợt 1: 17/4/2019 - 19/4/2019

  Đợt 2: 13/5/2019 - 17/5/2019

  Đợt 3: 16/7/2019 - 18/7/2019

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  11.750.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt:

  Giảm 10% học phí nếu đăng ký 2 học viên

  giảm 30% nếu đăng ký 3 học viên.

 • Giảng viên Mr. SHIMIZU TSUYOSHI

  Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia * Cán bộ quản lý cấp trung và nhà lãnh đạo tại hiện trường sản xuất

  * Số lượng tuyển sinh: 10 doanh nghiệp

 • Nội dung

  ( Tham khảo thêm tại Poster )

 • Thời gian

  03/4/2019 - 05/4/2018 (6 buổi)

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  3.450.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt: Giảm giá 5% học phí cho doanh nghiệp cử từ 5 học viên trở lên tham gia

   

 • Giảng viên Mr. Yasuhiro HIRATA

  Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia Giám đốc nhà máy, quản đốc; Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất; Nhân viên khu vực sản xuất và các bộ phận liên quan khác của các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ
 • Nội dung

  ( Tham khảo thêm tại Poster )

 • Thời gian

  21/3/2019 - 23/3/2018 (6 buổi)

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  3.450.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt: Giảm giá 5% học phí cho học viên đóng tiền trước ngày 14/3/2019 hoặc doanh nghiệp cử từ 5 học viên trở lên tham gia

   

 • Giảng viên

  Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia

  Các nhà quản lý doanh nghiệp, Giám đốc nhân sự, Cán bộ tổ chức - Nhân sự, các cá nhân quan tâm

 • Nội dung

  * Cách thức tuyển dụng.

  * Cách thức bổ dụng.

  ( Tham khảo thêm tại Poster )