Khóa học Kinh doanh

 • Thời gian

  21/11/2017 - 23/11/2017

  Sáng 9:00 - 12:00, Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  3.450.000 VNĐ/người ( Bao gồm phí tài liệu, ăn nhẹ và chứng chỉ)

  *** Đặc biệt giảm 5% nếu nộp học phí trước ngày 14/11 hoặc doanh nghiệp cử từ 5 học viên trở lên.

 • Giảng viên

  Mr. Dai SHINSHI

  * Hơn 35 năm kinh nghiệm làm việc tại tập đoàn Matsushita Electric ( Panasonic) ở nhiều cương vị: Giám đốc giám sát sản xuất tại nhà máy sản xuất TV Malaysia; Phụ trách việc xây dựng nhà máy sản xuất TV màu tại Mỹ; Trưởng phòng chỉ đạo nhóm kiểm soát tại bộ phận kiểm tra chất lượng trụ sở chính.

  * Thành viên hội đồng quản trị - trưởng phòng sản xuất và trưởng phòng chất lượng trụ sở chính.

 • Đối tượng tham gia

  Người đứng đầu các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà quản lý cấp trung cũng như các nhà quản lý, giám sát hiện trường.

 • Nội dung

  * Doanh nghiệp là gì?

  * Bản chất của quản lý chất lượng ( quản lý = duy trì + cải tiến )

  * Các phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả

  * Ứng dụng các phương pháp cải tiến chất lượng

 • Thời gian

  * 32 Buổi học

  * Thời gian: 11/10/2017 - 23/11/2017

  * Sáng 9:00 - 12:00; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  17.450.000 VNĐ ( Bao gồm chí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ)

  * Giảm 5% nếu nộp học phí trước ngày 4/10/2017 hoặc công ty cử từ 2 học viên tham dự.

  Phương thức thanh toán: Quý vị vui lòng chuyển học phí tới tài khoản sau:

     - Tên TK: Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản

     - Số TK: 111000003676 tại Ngân hàng Công thương, chi nhánh Đống Đa, Hà Nội

 • Giảng viên

  Ông: Kazumi Masuda - Chuyên gia JICA

  Ông: Hirata Yasuhiro - Chuyên gia JICA

  Ông: Tsuyoshi Shimizu - Chuyên gia JICA

  Ông: IWASE Akio – - Chuyên gia JICA

  Ông: Dai SHINSHI - chuyên gia JICA

 • Đối tượng tham gia

  * Giám đốc sản xuất và lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực quản lý sản xuất.

  * Giám đốc, quản lý nhà máy.

  * Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất, kỹ thuật sản xuất, quản lý chất lượng...

 • Nội dung

  1. Phát triển năng lực quản lý sản xuất cho những người quản lý tại hiện trường ( Phương pháp quản lý kiểu Nhật Bản)

  2. Tối ưu hóa năng suất hướng tới lãng phí bằng KHÔNG.

  3. Xây dựng và quản lý kế hoạch sản xuất.

  4. Quản lý tồn kho nhằm khôi phục nhà máy.

  5. Thực hành cải tiến chất lượng sản phẩm.

 • Thời gian

  Ngày 16/9/2017

  9:00 - 16:30

 • Học phí

  1.500.000 VNĐ/người ( bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ )

 • Giảng viên

  MBA. Ngô Quý Nhâm

   * Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh ( MBA), Đại học tổng hợp Wales (University of Wales), Vương quốc Anh.

   * 12 năm kinh nghiệm là chuyên gia tư vấn và giảng dạy về quản trị nguồn nhân lực, chiến lược cạnh tranh, thiết kế tổ chức và văn hóa doanh nghiệp cho các chương trình đại học và MBA trong và ngoài nước như: ĐH Ngoại thương, HSB, La Trobe University ( Úc), Columbia Southem University (Mỹ).

  Chuyên gia đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp như: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo-Đạm Phú Mỹ), Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC), Techcombank, Vietnam Airlines, CMC, VNF1, EVN

 • Đối tượng tham gia

  Các nhà quản lý Doanh nghiệp, Giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ, Giám đốc nhân sự, Cán bộ tổ chức nhân sự và các cá nhân có quan tâm.

 • Nội dung

  Nội dung chính:

  1, Tại sao có doanh nghiệp phải  khuyến khích động viên nhân viên?

  2, Bản chất của động lực là gì?

  3, Mối quan hệ giữa Động lực - Cam kết - Nỗ lực làm việc - Hiệu quả công việc

  4, Chiến lược tạo động lực cho nhân viên:

      - Mô hình MARS (Motivation - Ability - Role perception - Situational factor)

      - Mô hình JCM (Job Characteristics Model)

 • Thời gian

  8/9/2017 ( Thứ 6) Buổi chiều: 13:30 - 17:30

  9/9/2017 ( Thứ 7) Cả ngày: Sáng: 8:30 - 12:00  PM: 13:00 - 17:30

 • Học phí

  2.500.000 VNĐ/người ( Bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ )

 • Giảng viên

  PGS.TS Nguyễn Hiền Phương

      * Phó Trưởng bộ môn Luật lao động - Trường Đại học Luật Hà Nội

      * Chuyên gia Tư vấn về Luật lao động

   

   

 • Đối tượng tham gia

  Các nhà quản lý doanh nghiệp, Giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ, Giám đốc nhân sự, Cán bộ tổ chức - nhân sự và các cá nhân có quan tâm

 • Nội dung

  1. Hợp đồng lao động từ quy định đến nhận thức và thực hiện.

  2. Thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể

   

Back To Top