Khóa học Kinh doanh

 • Thời gian

  25-27/7/2017 (Sáng: 9h-12h; Chiều 13h30-16h30)

 • Học phí

  3,300,000 VND/người
  (Giảm 5% cho những người đóng tiền trước ngày 18/7/2017 hoặc công ty cử từ 5 người trở lên tham dự)

 • Giảng viên

  Mr. Koji Uehigashi
  - Chuyên gia tư vấn của Tập đoàn International Cooperation Business.
  - Tốt nghiệp khoa Kinh tế trường Đại học Wakayama.
  - Nguyên Tổng Quản lý Công ty Panasonic Đài Loan.
  - Nguyên Giám đốc Công ty Panasonic Phillipines.
  - Chuyên gia tư vấn tại Hội sở - Bộ phận Hoạch định hải ngoại.
  - Chuyên gia tư vấn tại Hội sở - Văn phòng Xúc tiến Kinh doanh Sản phẩm tái chế.

 • Đối tượng tham gia

  - Lãnh đạo các cấp trong doanh nghiệp.
  - Cán bộ phụ trách tài chính kế toán trong doanh nghiệp.
  - Các cá nhân quan tâm

 • Nội dung

  - THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  - THỰC HÀNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH QUA PHẦN MỀM MÔ PHỎNG

Back To Top