Khóa học ngắn hạn

 • Thời gian

  20/3/2018 - 22/3/2018 ( 6 buổi)

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  3.700.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt: Giảm giá 5% học phí cho học viên đóng tiền trước ngày 13/3/2018 hoặc doanh nghiệp cử từ 5 học viên trở lên tham gia

 • Giảng viên

  Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia

  Các nhà quản lý doanh nghiệp, Giám đốc nhân sự, Cán bộ tổ chức - Nhân sự, các cá nhân quan tâm

 • Nội dung

  * Lãnh đạo và sàng lọc vấn đề.

  * Lãnh đạo và xây dựng đội nhóm

  * Lãnh đạo và giao tiếp

  ( Tham khảo thêm tại poster)

 • Thời gian

  9/01/2018 - 11/01/2018 ( Thứ 3,4,5)

  Sáng: 9:00 - 12:00; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  3.300.000 VNĐ/ học viên ( Bao gồm cả phí tài liệu, tea-break, chứng chỉ).

  Giảm 5% cho những người đóng tiền trước 05/01/2018 hoặc công ty cử từ 5 người trở lên

 • Giảng viên

  Ông IWASE Akio. Chuyên gia JICA, hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita (Panasonic) ở nhiều cương vị như Giám đốc kinh doanh, Giám đốc nhà máy, Giám đốc điều hành,...

 • Đối tượng tham gia

  Giám đốc sản xuất và lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực quản lý sản xuất, Giám đốc, Quản lý nhà máy, Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất, kỹ thuật sản xuất, quản lý chất lượng.

 • Nội dung

  1. Quy trình cơ bản của phát triển sản phẩm

  2. Quản lý phát triển sản phẩm mới để sản phẩm lỗi bằng Không

  3. Thiết kế sản phẩm mới thân thiện với môi trường (DFE)

  4. Phát triển sản phẩm và chiến lược thực hiện.

 • Thời gian

  21/11-23/11/2017

  Sáng: 9h - 12h; Chiều 13h30 - 16h30

 • Học phí

  3.450.000 VNĐ/người

  (Bao gồm phí tài liệu, ăn nhẹ và chứng chỉ)

  Đặc biệt giảm giá 5% nếu nộp học phí trước ngày 14/11 hoặc doanh nghiệp cử từ 5 học viên trở lên.

 • Giảng viên

  Mr.SHINSHI Dai - Chuyên gia quản lý sản xuất JICA

   

 • Đối tượng tham gia

  Người đứng đầu các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà quản lý cấp trung cũng như các nhà quản lý, giám sát hiện trường.

 • Nội dung

  Ngày 1: Doanh nghiệp là gì? Quản lý chất lượng là gì? Bản chất của quản lý chất lượng ( Quản lý = Duy trì + cải tiến)

  Ngày 2: Các phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Ngày 3: Các phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả. Ứng dụng các phương pháp cải tiến chất lượng. Tổng kết

 • Thời gian

  07-09/11/2017 ( 6 buổi)

  Sáng 9h-12h; Chiều 13h30-16h30

 • Học phí

  3.450.000VNĐ/người

  Đặc biệt giảm 5% nếu nộp học phí trước 31/10/2017 hoặc doanh nghiệp cử từ 5 học viên trở lên

 • Giảng viên

  Mr. IWASE Akio

  Chuyên gia Jica, nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita Bectric (Panasonic) ở nhiều cương vị như kỹ sư cao câp, Giám đốc sản xuất, Giám đốc nhà máy...

 • Đối tượng tham gia

  Giám đốc nhà máy, quản đốc, Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất; nhân viên khu vực sản xuất ( bộ phận quản lý sản xuất, thu mua, phân phối...)

 • Nội dung

  * Quản lý tồn kho và mối liên quan tới kinh doanh

  * Động bộ giữa cung - cầu

  * Tồn kho và tài chính

  * Kiến thức cần thiết về quản lý tồn kho

  * Quản lý tồn kho và hoạt động 5S

  * Thực tiễn của cắt giảm tồn kho

 • Thời gian

  31/10 - 2/11/2017 ( 6 buổi)

  Sáng 9h-12h; Chiều 13h30-16h30

 • Học phí

  3.450.000VNĐ/người

  Đặc biệt giảm 5% học phí nếu nộp học phí trước 24/10/2017 hoặc doanh nghiệp cử từ 5 học việc trở lên

 • Giảng viên

  Mr. Tsuyoshi SHIMIZU

  Chuyên gia Jica, hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita (Panasonic) ở nhiều cương vị như Giám đốc kinh doanh, Giám đốc nhà máy, Giám đốc điều hanh, Nguyên Hiệu trưởng học việc Matsushita

 • Đối tượng tham gia

  Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/phó phòng, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca, nhân viên làm việc trực tiếp tại hiện trường sản xuất

 • Nội dung

  * Quản lý sản xuất và kế hoạch sản xuất

  * Các phương thức quản lý sản xuất và phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất

  * Lên lịch và tiến hành xây dựng kế hoạch sản xuất

  * Tư duy về phương thức SX có thể áp dụng tại doanh nghiệp mình