KHÓA HỌC ONLINE MIỄN PHÍ: E-COMMERCE

 • Thời gian: Khai giảng: 26/5/2020 (Dự kiến)
 • Học phí: Miễn phí
 • Giảng viên: Chuyên gia cao cấp của JICA về thương mại điện tử, marketing
  * Ngôn ngữ: Tiếng Nhật (Có phiên dịch tiếng Việt)
 • Đối tượng tham gia: * Giám đốc các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  * Người quản lý, phụ trách các cửa hàng, dịch vụ online
  * Nhà khởi nghiệp
 • Nội dung: * Cung cấp các kỹ năng cơ bản liên quan đến các chọn sản phẩm trực tuyến, thu hút khách hàng và quản lý bán hàng.
  * Phương pháp giảng dạy: Trực quan hóa bài giảng thông qua câu chuyện kinh doanh có thật trong đại dịch Covid-19. Tự lập kế hoạch kinh doanh online. Xử lý dữ liệu bán hàng thông quan dữ liệu mẫu