Khóa học Quản lý Nhân sự

 • Thời gian

  16/3/2020 - 05/06/2020

  Sáng 9:00 - 12:00       Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí
  17.500.000VND/học viên
  * Giảm 5% cho nhóm trên 5 học viên.
  * Giảm 8% cho nhóm trên 10 học viên
 • Giảng viên

  Đội ngũ giảng viên chuyên gia giàu kinh nghiệm

  (Xem cụ thể ở poster)

 • Đối tượng tham gia Cán bộ quản lý, nghiệp vụ liên quan đến Nhân sự
 • Nội dung

  1. Quản lý mối quan hệ con người thông qua kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp

  --> Chi tiết khóa học

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  2. Kỹ năng tuyển dụng, bổ dụng và đào tạo

  --> Chi tiết khóa học

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  3. Bí quyết thắp lửa tạo động lực cho nhân viên

  --> Chi tiết khóa học

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  4. Pháp luật lao động

  --> Chi tiết khóa học

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  5. Quản lý và đánh giá thành tích nhân viên. Xây dựng hệ thống lương thưởng

  --> Chi tiết khóa học