Khóa học Quản lý Sản xuất

 • Thời gian
  03/03/2020 ~ 06/05/2020
  Sáng: 9:00~12:00; Chiều:13:30~16:30
 • Học phí
  23.000.000VND/học viên
  * Giảm 5% cho nhóm trên 5 học viên.
  * Giảm 8% cho nhóm trên 10 học viên
 • Giảng viên
  1.    Chuyên gia Kazumi MASUDA
  2.    Chuyên gia Tsuyoshi SHIMIZU
  3.    Chuyên gia Yasuhiro HIRATA
  4.    Chuyên gia Akio HIRATA
  5.    Chuyên gia Trần Hữu Anh Tuấn
 • Đối tượng tham gia Cán bộ quản lý, nghiệp vụ liên quan đến sản xuất
 • Nội dung
  Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn của Nhật Bản, Chương trình Giám đốc sản xuất của Viện VJCC sẽ cung cấp cho học viên phương pháp và công cụ để nắm bắt được tư duy và tầm nhìn của một giám đốc sản xuất chuyên nghiệp. Hiểu được các vấn đề cốt lõi về hoạt động quản lý sản xuất một cách hệ thống để từ đó biết cách áp dụng vào thực tiễn.
  Nội dung cụ thể:
  1. Phát triển năng lực quản lý cho các nhà quản lý tại hiện trường
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  2.    Xây dựng và quản lý kế hoạch sản xuất
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  3.    Cắt giảm chi phí bằng TPS
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  4.    Phương pháp và công cụ cải tiến lỗi cho con người gây ra
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  5.    Quản lý tồn kho nhằm hồi sinh nhà máy
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  6.    Hoạt động quản lý chất lượng trong nhà máy