Khóa học trung hạn

 • Thời gian

  18/3/2019 - 3/5/2019

  Sáng 9:00 - 12:00       Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  15.900.000 VNĐ/học viên

  (Bao gồm phí tài liệu, tea-break, chứng chỉ)

  Giảm 5% cho những công ty thanh toán trước ngày 10/3 hoặc đăng ký học từ 2 người trở lên

 • Giảng viên

  Đội ngũ giảng viên chuyên gia giàu kinh nghiệm

  (Xem cụ thể ở poster)

 • Đối tượng tham gia

  * Ban lãnh đạo doanh nghiệp, quản trị viên cấp cao.

  * Giám đốc Nhân sự, trưởng /phó phòng nhân sự.

  * Các nhà quản lý trong đội ngũ cán bộ nguồn cho vị trí CPO trong doanh nghiệp

 • Nội dung

  * Hiểu được những yêu cầu của một CPO chuyên nghiệp trong thời đại ngày nay.

  * Hiểu và xác lập được chiến lược cốt lõi trong quản trị nhân sự.

  * Nắm bắt được tư duy và ứng dụng các kỹ năng liên quan đến quản trị nhân sự

  ( Tham khảo thêm tại poster)

 • Thời gian

  Khai giảng 05/03/2019 (30 buổi)

  Sáng 9:00 - 12:00       Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  16.800.000 VNĐ

  Đã bao gồm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ

  Giảm 5% nếu nộp học phí trước ngày 26/02 hoặc công ty cử từ 2 học viên tham dự.

 • Giảng viên

  Đội ngũ giảng viên chuyên gia giàu kinh nghiệm

  (Xem cụ thể ở poster)

 • Đối tượng tham gia

  Giám đốc sản xuất và lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực quản lý sản xuất, giảm đốc, quản lý nhà máy. Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất, kỹ thuật sản xuất, quản lý chất lượng....

 • Nội dung

  Bao gồm 5 chủ đề

  (Tham khảo chi tiết tại poster)

 • Thời gian

  09/10/2018 - 23/11/2018 ( 32 buổi học )

  Sáng: 9:00 - 12:00; Chiều: 13:30 - 16:30

 • Học phí

  16.800.000 VNĐ ( Đã bao gồm phí đào tạo, tài liệu, teabreak, chứng chỉ)

  Giảm 5% nếu nộp học phí trước ngày 02/10/2018 hoặc công ty cử từ 2 học viên tham dự

 • Giảng viên

  Các chuyên gia cao cấp của JICA

  * Ông MASUDA Kazumi

  * Ông Tsuyoshi SHIMIZU

  * Ông Trần Hữu Anh Tuấn

  * Ông Akio IWASE

  * Ông HIRATA Yasuhiro

 • Đối tượng tham gia

  Giám đốc sản xuất và lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực quản lý sản xuất, Giám đốc, quản lý nhà máy, Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất, kỹ thuật sản xuất, quản lý chất lượng...

 • Nội dung

  Năm bắn được tư duy và tầm nhìn của một giám đốc sản xuất chuyên nghiệp.

  * Hiểu được các vấn đề cốt lõi về hoạt động quản lý sản xuất một các hệ thống để từ đó biết cách áp dụng vào thực tiễn.

  * Học hỏi kinh nghiệm từ chuyên gia quản lý sản xuất Nhật Bản và Việt Nam

  ( Tham khảo thêm tại Poster )

 • Thời gian

  20/3/2018 - 17/5/2018 ( 32 buổi học )

  Sáng: 9:00 - 12:00; Chiều: 13:30 - 16:30

 • Học phí

  17.450.000 VNĐ ( Đã bao gồm phí đào tạo, tài liệu, teabreak, chứng chỉ)

  Giảm 5% nếu nộp học phí trước ngày 13/3/2018 hoặc công ty cử từ 2 học viên tham dự

 • Giảng viên

  Các chuyên gia cao cấp của JICA

  * Ông MASUDA Kazumi

  * Ông Tsuyoshi SHIMIZU

  * Ông SHINSHI Dai

  * Ông Akio IWASE

  * Ông HIRATA Yasuhiro

 • Đối tượng tham gia

  Giám đốc sản xuất và lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực quản lý sản xuất, Giám đốc, quản lý nhà máy, Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất, kỹ thuật sản xuất, quản lý chất lượng...

 • Nội dung

  Năm bắn được tư duy và tầm nhìn của một giám đốc sản xuất chuyên nghiệp.

  * Hiểu được các vấn đề cốt lõi về hoạt động quản lý sản xuất một các hệ thống để từ đó biết cách áp dụng vào thực tiễn.

  * Học hỏi kinh nghiệm từ chuyên gia quản lý sản xuất Nhật Bản và Việt Nam

  ( Tham khảo thêm tại Poster )

 • Thời gian

  20/3/2018 - 4/5/2018

  Sáng 9:00 - 12:00; Chiều: 13:30 - 16:30

 • Học phí

  14.500.000 VNĐ ( Đã bao gồm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Giảm 5% học phí khi thanh toán trước 13/3 hoặc công ty cử từ 2 nhân viên trở lên.

 • Giảng viên

  Các chuyên gia cao cấp của Jica & các giảng viên nhiều kinh nghiệm.

  ( Tham khảo thêm tại poster )

 • Đối tượng tham gia

  * Ban lãnh đạo doanh nghiệp, quản trị viên cấp cao.

  * Giám đốc Nhân sự, trưởng /phó phòng nhân sự.

  * Các nhà quản lý trong đội ngũ cán bộ nguồn cho vị trí CPO trong doanh nghiệp

 • Nội dung

  * Hiểu được những yêu cầu của một CPO chuyên nghiệp trong thời đại ngày nay.

  * Hiểu và xác lập được chiến lược cốt lõi trong quản trị nhân sự.

  * Nắm bắt được tư duy và ứng dụng các kỹ năng liên quan đến quản trị nhân sự

  ( Tham khảo thêm tại poster)