GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP 2017

Khởi động trong tháng 10/2017 sẽ là chuỗi các khóa học Giám đốc sản xuất  (11/10-23/11/2017) (Có thể đăng ký từng module lẻ trong khóa PPD)
 • Thời gian:

  * 32 Buổi học

  * Thời gian: 11/10/2017 - 23/11/2017

  * Sáng 9:00 - 12:00; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí:

  17.450.000 VNĐ ( Bao gồm chí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ)

  * Giảm 5% nếu nộp học phí trước ngày 4/10/2017 hoặc công ty cử từ 2 học viên tham dự.

  Phương thức thanh toán: Quý vị vui lòng chuyển học phí tới tài khoản sau:

     - Tên TK: Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản

     - Số TK: 111000003676 tại Ngân hàng Công thương, chi nhánh Đống Đa, Hà Nội

 • Giảng viên:

  Ông: Kazumi Masuda - Chuyên gia JICA

  Ông: Hirata Yasuhiro - Chuyên gia JICA

  Ông: Tsuyoshi Shimizu - Chuyên gia JICA

  Ông: IWASE Akio – - Chuyên gia JICA

  Ông: Dai SHINSHI - chuyên gia JICA

 • Đối tượng tham gia:

  * Giám đốc sản xuất và lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực quản lý sản xuất.

  * Giám đốc, quản lý nhà máy.

  * Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất, kỹ thuật sản xuất, quản lý chất lượng...

 • Nội dung:

  1. Phát triển năng lực quản lý sản xuất cho những người quản lý tại hiện trường ( Phương pháp quản lý kiểu Nhật Bản)

  2. Tối ưu hóa năng suất hướng tới lãng phí bằng KHÔNG.

  3. Xây dựng và quản lý kế hoạch sản xuất.

  4. Quản lý tồn kho nhằm khôi phục nhà máy.

  5. Thực hành cải tiến chất lượng sản phẩm.

KHÓA HỌC: GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP - PPD

Giảng viên: Đội ngũ chuyên gia JICA Nhật Bản

Thời gian: 11/10-23/11/2017 (36 buổi)

Học phí: 17.450.000 VNĐ/học viên

 

1.KHÓA HỌC: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ SẢN XUẤT CHO NHỮNG NHÀ QUẢN LÝ TẠI HIỆN TRƯỜNG    (Phương pháp quản lý kiểu Nhật Bản)

Những người lãnh đạo nhà máy với nỗ lực nâng cao hiệu quả công việc, thông qua việc tìm hiểu về cơ sở quản lý QCD theo phương thức quản lý kiểu Nhật Bản, cũng như nhận rõ về sứ mệnh và vai trò của người lãnh đạo, sẽ áp dụng,triển khai các kiến thức đó tại nhà máy của mình, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất.

Giảng viên: Kazumi Masuda - Chuyên gia JICA

Thời gian: 11-14/10/2017 (8 buổi)

Học phí: 3.700.000 VNĐ/học viên

 

 1. KHÓA HỌC: TỐI ƯU HÓA NĂNG SUẤT HƯỚNG TỚI LÃNG PHÍ BẰNG KHÔNG

Trong bối cảnh hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, thay đổi quản trị là yếu tố sống còn đối với DN. Tối ưu hóa sản xuất để nâng cao năng suất lao động là yêu cầu hàng đầu. 

Giảng viênHirata Yasuhiro - Chuyên gia JICA

Thời gian24-26/10/2017 (6 buổi)

Học phí3.450.000 VNĐ/học viên

 

 1. KHÓA HỌC: XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Lập kế hoạch sản xuất là cụ thể hóa việc: sản phẩm sẽ được sản xuất như thế nào, sử dụng những nguồn lực gì? Chi phí sản xuất là bao nhiêu?...

Giảng viênÔng Tsuyoshi Shimizu - Chuyên gia JICA

Thời gian: 31/10-2/11/2017 (6 buổi)

Học phí3.450.000 VNĐ/học viên

 

 1. KHÓA HỌC: QUẢN LÝ TỒN KHO NHẰM KHÔI PHỤC NHÀ MÁY

Tại sao lại có thể biến đổi một nhà xưởng chỉ bằng hoạt động giảm thiểu hàng tồn kho? ⇒Hàng tồn kho là hệ quả của toàn bộ các hoạt động trong nhà máy. Vì vậy, cần phải có một “Cuộc cách mạng trong toàn bộ nhà máy”

Giảng viên: Ông IWASE Akio – - Chuyên gia JICA

Thời gian: 7-9/11/2017 (6 buổi)

Học phí3.450.000 VNĐ/học viên

 

 1. KHÓA HỌC: THỰC HÀNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng mong muốn là: việc nhận được sự hài lòng do nâng cao QCD đối với sản phẩm mà khách hàng thực sự mong đợi. Để làm được điều đó cần phải có hoạt động quản lý có hiệu quả của tất cả các bộ phận như: kế hoạch sản phẩm, thiết kế, mua sắm, giao nhận (logistic), kinh doanh, nhân sự…

Giảng viênÔng Dai SHINSHI - chuyên gia JICA

Thời gian: 21-23/11/2017 (6 buổi)

Học phí3.450.000 VNĐ/học viên

 

Download Poster tại đây