KHÓA HỌC: GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP 2018

      Thành công của những tập đoàn sản xuất hàng đầu tại Nhật Bản nói riêng và trên toàn thế giới nói chung được nhìn nhận từ vai trò quan trọng của GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP. Để thực hiện sứ mệnh tìm ra phương thức sản xuất đem lại hiệu quả và có định hướng phát triển bền vững đòi hỏi GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP phải nỗ lực không ngừng trong hoạt động cải tiến, đảm bảo tính hiệu quả và linh hoạt chức năng sản xuất và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

 • Thời gian:

  20/3/2018 - 17/5/2018 ( 32 buổi học )

  Sáng: 9:00 - 12:00; Chiều: 13:30 - 16:30

 • Học phí:

  17.450.000 VNĐ ( Đã bao gồm phí đào tạo, tài liệu, teabreak, chứng chỉ)

  Giảm 5% nếu nộp học phí trước ngày 13/3/2018 hoặc công ty cử từ 2 học viên tham dự

 • Giảng viên:

  Các chuyên gia cao cấp của JICA

  * Ông MASUDA Kazumi

  * Ông Tsuyoshi SHIMIZU

  * Ông SHINSHI Dai

  * Ông Akio IWASE

  * Ông HIRATA Yasuhiro

 • Đối tượng tham gia:

  Giám đốc sản xuất và lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực quản lý sản xuất, Giám đốc, quản lý nhà máy, Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất, kỹ thuật sản xuất, quản lý chất lượng...

 • Nội dung:

  Năm bắn được tư duy và tầm nhìn của một giám đốc sản xuất chuyên nghiệp.

  * Hiểu được các vấn đề cốt lõi về hoạt động quản lý sản xuất một các hệ thống để từ đó biết cách áp dụng vào thực tiễn.

  * Học hỏi kinh nghiệm từ chuyên gia quản lý sản xuất Nhật Bản và Việt Nam

  ( Tham khảo thêm tại Poster )

Back To Top