Khóa Học: Quản Lý Mối Quan Hệ Con Người Thông Qua Kỹ Năng Lãnh Đạo Và Giao Tiếp

 • Thời gian:

  18/01/2021 - 20/01/2021

  * Học tập trung tại VJCC, online với chuyên gia Nhật Bản

 • Học phí:
  2.700.000VND/học viên
  * Giảm 5% cho nhóm trên 5 học viên.
  * Giảm 8% cho nhóm trên 10 học viên
 • Giảng viên:

  Ông: Yonekawa Koji

  Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia:

  Cán bộ quản lý, phụ trách nhân sự

 • Nội dung:
  * Những năng lực lãnh đạo cần có.
  * Lãnh đạo và xây dựng nhóm.
  * Lãnh đạo và sàng lọc vấn đề.
  * Nghệ thuật giao tiếp trong lãnh đạo.
  * Lãnh đạo và truyền đạt thông tin.