KHÓA HỌC: PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

 • Thời gian:

  27/04/2020 - 28/04/2020

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí:
  2.750.000VND/học viên
  * Giảm 5% cho nhóm trên 5 học viên.
  * Giảm 8% cho nhóm trên 10 học viên
 • Giảng viên:

  PGS.TS Nguyễn Hiền Phương

  ( Tham khảo thêm Poster)
 • Đối tượng tham gia: Cán bộ quản lý, phụ trách nhân sự
 • Nội dung:
  * Cung cấp kiến thức, thông tin cập nhật về BHXH, thất nghiệp, y tế.
  * Quyền lợi và trách nhiệm của các bên trong bảo hiểm lao động.
  * Thực tế cách phòng tránh rủi ro trong áp dụng Luật lao động.
  * Ổn định, giữ chân nhân sự