KHÓA HỌC: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP VÀ ẤN TƯỢNG DÀNH CHO CÁC NHÀ QUẢN LÝ

 • Thời gian:

  5/6/2018 - 7/6/2018

  Sáng 9:00 - 12:00; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí:

  3.450.000 VNĐ/ người ( Gồm phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ).

  Đặc biệt giảm 5% nếu nộp học phí trước ngày 29/5 hoặc doanh nghiệp cử từ 5 học viên tham gia trở lên.

 • Giảng viên:

  Mr. Lim Chee Hoo - Chuyên gia cao cấp JICA

  Thạc sĩ về phát triển nguồn nhân lực của Đại học George Washington (Singapore), MBA của Đại học Macquarie (Úc); Tổng Giám đốc của Trung tâm đào tạo khu vực Panasonic, Panasonic Châu Á Thái Bình Dương; phụ trách đào tạo nguồn nhân lực cho tập đoàn Panasonic trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi (APMEA)

 • Đối tượng tham gia:

  Quản lý doanh nghiệp ở các cấp cao/ cấp trung và những người muốn có kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp và hiệu quả.

 • Nội dung:

  1. Kỹ năng cơ bản cần có của một bài thuyết trình.

  2. Các kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp và ấn tượng

Back To Top