KHÓA HỌC: PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI - BƯỚC ĐỘT PHÁ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP - THÁNG 2/2020

 • Thời gian:

  26/02/2020 - 28/02/2020

  Sáng: 9:00 - 12:00; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí:

  3.800.000 VNĐ/ học viên ( Bao gồm cả phí tài liệu, tea-break, chứng chỉ).

  * Giảm 5% cho nhóm trên 5 học viên.

  * Giảm 8% cho nhóm trên 10 học viên

 • Giảng viên:

  Ông IWASE Akio. Chuyên gia JICA, hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita (Panasonic) ở nhiều cương vị như Giám đốc kinh doanh, Giám đốc nhà máy, Giám đốc điều hành,...

 • Đối tượng tham gia: Cán bộ quản lý, nghiệp vụ liên quan đến sản xuất
 • Nội dung:
  1. Phát triển sản phẩm mới là gì?
  2. Chiến lược phát triển sản phẩm mới.
  3. Quy trình phát triển sản phẩm mới.
  4. Phương pháp phát triển sản phẩm mới.
  5. Phát triển sản phẩm mới và chiến lược kinh doanh.