Khóa học tiếng nhật

 • Thời gian

  Tháng 11/2020 - tháng 8/2021

 • Học phí

  2.500.000 ~ 3.600.000 VNĐ

 • Giảng viên


 • Đối tượng tham gia


 • Thời gian

  16/11/2020~ 05/05/2021 (49 buổi)

  3 buổi / tuần: Thứ Hai, Tư, Sáu (18:30~20:30)

 • Học phí

  * Người đi làm:          3.500.000

  * Học sinh, sinh viên: 3.400.000

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn đã hoàn thành khoá Giao tiếp sơ cấp 1 tại VJCC.

  * Các bạn đã học tương đương 20- 25 bài của giáo trình Minna no Nihongo 1

  * Học viên đã từng học tiếng Nhật và có mục tiêu thi đỗ JLPT N4 vào tháng 7/2020

 • Nội dung


 • Thời gian

  16/12/2020 - 05/02/2020

  25 buổi

  3 buổi/ tuần: Thứ Hai, Tư, Sáu (18:30 ~ 20:30)

  Hạn đăng ký: đến 17h45 ngày 16/12/2020

 • Học phí

  * Người đi làm: 2.600.000

  * Học sinh, sinh viên: 2.500.000

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia
  * Người chuẩn bị đi du học Nhật Bản 
  * Người đam mê, yêu thích tiếng Nhật 
  * Người muốn kinh doanh, hợp tác với Nhật Bản
  * Người có mong muốn làm việc cho công ty có yếu tố Nhật Bản

 • Nội dung


 • Thời gian

  18/12/2020 ~ 12/02/2020

  20 buổi

  3 buổi/ tuần: Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:00)

  Hạn đăng ký cuối cùng: 17:00 ngày 18/12/2020

 • Học phí

  Sinh viên: 3.000.000 VNĐ

  Người đi làm: 3.100.000 VNĐ

  Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giảng viên giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia

  * Học viên có trình độ tương đương cấp độ N3, N2.

  * Đang tham gia hoặc trong tương lai có nhu cầu tham gia vào các hoạt động dịch thuật.

 • Nội dung

  * Biên phiên dịch phỏng vấn, tọa đàm, trao đổi thông tin, tiếp đãi khách hàng... tại công ty, sự kiện, hội nghị...

  * Trong các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, tài chính, du lịch, IT...

 • Thời gian

  24/11/2020 - 05/02/2021

  34 buổi:  3 hoặc 4 buổi/ tuần

  18:30 - 20:30 (Thứ 2 - Thứ 7)

  13:30 - 15:30/ 16:00 - 18:00 (thứ 7)

  Khai giảng: 24/11/2020

  Hạn nhận đăng ký: Đến 18:15 ngày 24/11/2020 (thứ 4)

 • Học phí

  1. Người đi làm: 2.600.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  2. Sinh viên: 2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn đã hoàn thành 50 bài Minna no Nihongo

  * Các bạn đã hoàn thành khóa Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp 3

  * Các bạn đã có bằng JLPT N4 đạt trên 100 điểm

 • Nội dung

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3!