Khóa học tiếng nhật

 • Thời gian

  25/09/2020 đến 04/12/2020

  3 buổi/ tuần: Thứ Hai, Tư, Sáu ( 18:30 - 20:30 )

  Hạn đăng ký: Đến 17h45 ngày 20/9/2019 ( Thứ 6 )

 • Học phí

  * Học sinh, sinh viên : 2.450.000 & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

  * Người đi làm : 2.550.000 & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn đã hoàn thành khóa giao tiếp sơ cấp 2 tại VJCC

  * Các bạn đã học tương đương 35-40 bài giáo trình Minnano Nihongo

  * Các bạn ở trình độ tương đương N4 muốn nâng cao khả năng giao tiếp

 • Nội dung

  * Là khóa kế tiếp của khóa tiếng Nhật giao tiếp trình độ sơ cấp 2 của VJCC Hà Nội.

  * Cung cấp những kiến thức giúp bạn nắm bắt những mẫu câu, từ vựng cần thiết để nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật.

 • Thời gian

  30/09/2020 - 29/01/2021 (53 buổi)

  3 buổi/ tuần: Thứ Hai, tư, sáu (18:30 - 20:30)

  Hạn đăng ký đến: 17h45 ngày 30/09/2020

 • Học phí

  * Người đi làm: 2.950.000 & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

  * Học sinh, sinh viên: 2.850.000 & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn bắt đầu học tiếng Nhật.

  * Các bạn có nguyện vọng du học Nhật Bản.

  * Các bạn có mục tiêu dự thi Nat-Test

 • Nội dung

  * Khóa học dành cho các bạn bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.

  * Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức giúp các bạn có thể nắm bắt những mẫu câu, từ vựng cần thiết để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Nhật ở trình độ sơ cấp.

 • Thời gian

  17/09/2020 - 04/12/2020

  34 buổi: Thứ 2, thứ 5 (18:30 - 20:30) và Thứ 7 (16:00 - 18:00 & 18:30 - 20:30)

  Khai giảng: 17/09/2020 (thứ 5)

  Hạn nhận đăng ký: Đến 17:00 ngày 17/09/2020 (thứ 5)

 • Học phí

  1. Người đi làm: 2.600.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  2. Sinh viên: 2.500.000 % Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia
  * Các bạn học viên của khóa N3 Junbi kỳ tháng 5/2020
  * Các bạn có trình độ tiếng Nhật tương đương từ N4 (từ 100 điểm trở lên)
  * Các bạn có mục tiêu thi đỗ N3 trong kỳ thi JLPT tháng 12/2020
 • Nội dung

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3!

 • Thời gian

  14/09/2020 - 04/12/2020

  34 buổi: Thứ 2, 4. 6 (18:30 - 20:30) và Thứ 7 (3 ca: 13:30 - 15:30)

  Khai giảng: 14/09/2020 (thứ 2)

  Hạn nhận đăng ký: Đến 17:00 ngày 14/09/2020 (thứ 2)

 • Học phí

  1. Người đi làm: 2.900.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  2. Sinh viên: 2.800.000 % Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia
  * Các bạn học viên của khóa N2 Junbi kỳ tháng 5/2020
  * Các bạn có trình độ tiếng Nhật tương đương từ N3 (từ 100 điểm trở lên)
  * Các bạn có mục tiêu thi đỗ N2 trong kỳ thi JLPT tháng 12/2020
 • Nội dung

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N2!

 • Thời gian

  15/09/2020 - 04/12/2020

  34 buổi: Thứ 3, thứ 4, thứ 6và Thứ 7 (18:30 - 20:30)

  Khai giảng: 15/09/2020 (thứ 3)

  Hạn nhận đăng ký: Đến 17:00 ngày 15/09/2020 (thứ 3)

 • Học phí

  1. Người đi làm: 3.100.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  2. Sinh viên: 3.000.000 % Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia
  * Các bạn học viên của khóa N1 Junbi kỳ tháng 5/2020
  * Các bạn có trình độ tiếng Nhật tương đương từ N2 (từ 100 điểm trở lên)
  * Các bạn có mục tiêu thi đỗ N1 trong kỳ thi JLPT tháng 12/2020
 • Nội dung

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N1!