Khóa học tiếng nhật

 • Thời gian

  20/12/2018 - 01/06/2019 (54 buổi)

  3 buổi/ tuần: Thứ Ba, Năm, Bảy (18:30~20:30)

  Hạn đăng ký: đến 17:45 ngày 20/12/2018 ( Thứ Năm)

 • Học phí

  * Người đi làm: 2.850.000 & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

  * Học sinh, sinh viên: 2.750.000 & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn bắt đầu học tiếng Nhật.

  * Các bạn có nguyện vọng du học Nhật Bản.

  * Các bạn có mục tiêu dự thi Nat-Test

 • Nội dung

  * Khóa học dành cho các bạn bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.

  * Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức giúp các bạn có thể nắm bắt những mẫu câu, từ vựng cần thiết để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Nhật ở trình độ sơ cấp.

 • Thời gian

  11/12/2018 - 24/01/2019 (13 buổi)

  2 buổi/ tuần: Thứ Ba & thứ Năm (18:30 ~ 20:30)

  Hạn đăng ký: đến 18:15 ngày 11/12/2018 (Thứ Ba)

 • Học phí

  2.250.000 VNĐ (Đã bao gồm phí tài liệu)

 • Giảng viên

  100% Giáo viên Nhật Bản

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn sinh viên năm thứ 3 trở lên.

  * Người đi làm cần viết E-mail bằng tiếng Nhật trong công việc hoặc chưa tự tin khi viết e-mail

 • Thời gian

  19/12/2018 ~ 20/02/2019

  3 buổi/ tuần: Thứ Hai, Tư, Sáu (18:30 - 20:30)

  Hạn đăng ký cuối cùng: 17:00 ngày 19/12/2018 ( Thứ 4)

 • Học phí

  Sinh viên: 2.950.000 VNĐ

  Người đi làm: 3.050.000 VNĐ

  Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giảng viên giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia

  Học viên có trình độ tương đương cấp độ N2 trở lên đang tham gia hoặc trong tương lai có nhu cầu tham gia vào các hoạt động dịch thuật

 • Nội dung

  Khóa học giúp rèn luyện và cung cấp các kỹ năng cơ bản quan trọng trong quá trình biên phiên dịch. Cung cấp một cái nhìn tổng thể nhất trong Biên phiên dịch Nhật Việt - Việt Nhật, đồng thời nâng cao khả năng diễn đạt bằng tiếng Nhật & tiếng Việt

 • Thời gian

  05/12/2018 - 21/01/2019

  3 buổi/ tuần: Thứ Hai, Tư, Sáu (18:30 - 20:30)

 • Học phí

  2.950.000 VNĐ & Phí tài liệu 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn có trình độ tương đương N3, chưa tự tin khi giao tiếp.

  * Các bạn sinh viên năm thứ 3 trở lên và những người làm việc tại Doanh nghiệp Nhật Bản

 • Nội dung

  * Khóa học sẽ giúp các bạn nâng cao khả năng phản xạ trong giao tiếp bằng tiếng Nhật thông qua các tình huống cụ thể thường gặp tại nơi làm việc.

  * Thông qua khóa học, các bạn sẽ có thể vận dụng linh hoạt những kiến thức đã học ứng dụng trực tiếp vào môi trường làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản hoặc có yếu tố Nhật Bản.

  * Là khóa học tiền thân cho Khóa tiếng Nhật giao tiếp ở trình độ cao cấp sau này.