Khóa học tiếng nhật

 • Thời gian

  Thời gian: 28/8~ 24/11/2018  39 buổi: Lịch học (dự kiến)

  N3 Taisaku : thứ 3, thứ 5 (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca: 16:00-18:00 & 18:30 - 20:30)

  N3 Junbi : thứ 3, thứ 5 (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca: 16:00-18:00 & 18:30 - 20:30)

  Khai giảng toàn khóa N3 dự kiến ngày 28/8/2017 (thứ 3)

  Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 28/8 (thứ 3)

 • Học phí

  Khóa cấp tốc:

  1. Người đi làm: 2.600.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      : 2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Khóa chuẩn bị:

  1. Người đi làm: 2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      : 2.400.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  Các bạn đã đỗ trong kỳ thi tuyển đầu vào do VJCC tổ chức.

  Các bạn học viên của khóa N3 Junbi kỳ học tháng 3/2018 (đối với lớp Taisaku)

  Các bạn đã có bằng JLPT N4

 • Nội dung

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3!

 • Thời gian

  Thời gian: 23/8~ 24/11/2018  39 buổi: Lịch học (dự kiến)

  N2 Taisaku : thứ 3, thứ 5 (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca: 13:30-15:30 & 16:00 - 18:00)

  N2 Junbi : thứ 3, thứ 5 (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca: 13:30-15:30 & 16:00 - 18:00)

  Khai giảng toàn khóa N2 dự kiến ngày 23/8/2017 (thứ 5)

  Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 23/8 (thứ 5)

 • Học phí

  Khóa cấp tốc:

  1. Người đi làm:2.900.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      :2.800.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Khóa chuẩn bị:

  1. Người đi làm: 2.800.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      : 2.700.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  Các bạn đã đỗ trong kỳ thi tuyển đầu vào do VJCC tổ chức.

  Các bạn học viên của khóa N3 Taisaku và N2 Junbi kỳ học tháng 3/2018 (đối với lớp Taisaku)

  Các bạn đã có bằng JLPT N3 (đối với lớp N2 Junbi)

 • Nội dung

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N2!

 • Thời gian

  21/8/2018 - 24/11/2018

  50 buổi: Thứ 3, thứ 5 (18:30 - 20:30) và Thứ 7 (2 ca: 13:30 - 15:30 & 16:00 - 18:00)

  Khai giảng: 21/8/2018 (thứ 3)

  Hạn nhận đăng ký: Đến 17:00 ngày 20/8/2018 (thứ 2)

 • Học phí

  1. Người đi làm: 3.900.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  2. Sinh viên: 3.800.000 % Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn đã đỗ trong kỳ thi đầu vào do VJCC tổ chức.

  * Các bạn học viên của khóa N2 Taisaku kỳ học tháng 3/2018 tại VJCC.

  * Các bạn đã có bằng Năng lực tiếng Nhật N2 (100 điểm trở lên)

 • Nội dung

  Với thời lượng tăng 35% so với các khóa học thông thường, khóa học N1 đặc biệt sẽ cung cấp không chỉ những kiến thức cơ bản nhất của cấp độ N1, mà còn giúp trang bị cho học viên kỹ năng làm bài, giải quyết các vấn đề trong đề thi một cách khoa học và hoàn chỉnh nhất.

 • Thời gian

  Ngày 17/8/2018 (Thứ 6)

  N1: 17:30 - 20:40             Phòng Seminar A

  N2: 17:30 - 20:30             Phòng Seminar B

  N3: 17:30 - 20:30             Phòng Seminar C

 • Học phí

  Lệ phí dự thi: 100.000 VNĐ ( Đóng trực tiếp tại buổi thi )

 • Đối tượng tham gia

  Cá nhân có nhu cầu

 • Nội dung

  Từ vựng + Ngữ pháp

  Đọc hiểu

  Nghe hiểu

 • Thời gian

  29/08/2018 đến 04/01/2019 - 54 buổi

  3 buổi/ tuần: Thứ Hai, Tư, Sáu ( 18:30 - 20:30 )

  Hạn đăng ký: Đến 17h45 ngày 29/08/2018 ( Thứ 4 )

 • Học phí

  * Học sinh, sinh viên : 2.750.000 & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

  * Người đi làm : 2.850.000 & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.

  * Các bạn có nguyện vọng du học Nhật Bản

  * Các bạn có mục tiêu dự thi Nat-Test

 • Nội dung

  * Khóa học dành cho các bạn bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.

  * Giúp bạn có thể nắm bắt những mẫu câu, từ vựng cần thiết để nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật ở trình độ sơ cấp.