Khóa học tiếng nhật

 • Thời gian

  19/12/2017 ~ 15/5/2018 ( 54 buổi)

  3 buổi/ tuần: Thứ Ba, Năm, Bảy ( 18:30 - 20:30)

  Hạn đăng ký: Đến 17h45 ngày 19/12/2017 ( Thứ 3)

 • Học phí

  - Người đi làm: 2.850.000 & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

  - Học sinh, sinh viên: 2.750.000 & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia

  Khóa học dành cho các bạn bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.

 • Nội dung

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức giúp các bạn có thể nắm bắt những mẫu câu, từ vựng cần thiết để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Nhật ở trình độ sơ cấp.

 • Thời gian

  18/12/2017 ~ 2/2/2018

  3 buổi/ tuần: Thứ Hai, Tư, Sáu ( 18:30 - 20:30)

  Hạn đăng ký cuối cùng: 17h00 ngày 18/12/2017 ( Thứ 2)

 • Học phí

  Học sinh, sinh viên: 2.850.000 VNĐ/người

  Người đi làm: 2.950.000 VNĐ/người

  Phí tài liệu: 150.000 VNĐ/người

 • Giảng viên

  Các giảng viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  Học viên có trình độ tương đương cấp độ N2 trở lên, đang tham gia hoặc trong tương lai có nhu cầu tham gia vào các hoạt động dịch thuật.

 • Nội dung

  Khóa học giúp rèn luyện và cung cấp các kỹ năng cơ bản quan trọng trong quá trình biên phiên dịch, với các chuyên đề cụ thể sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng thể nhất trong Biên phiên dịch Nhật Việt - Việt Nhật, đồng thời nâng cao khả năng diễn đạt bằng tiếng Nhật & tiếng Việt

 • Thời gian

  12/12/2017 ~ 8/2/2018

  2 hoăc 3 buổi / tuần: Thứ Ba, Năm & thứ Bảy ( 18:30 - 20:30)

  Hạn đăng ký: đến 18h15p ngày 12/12/2017 ( Thứ 3)

 • Học phí

  2.850.000 VNĐ & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  100% giáo viên Nhật Bản giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn có trình độ tương đương N3, chưa tự tin giao tiếp.

  * Các bạn sinh viên năm thứ 3 trở lên và những người làm việc tại Doanh nghiệp Nhật Bản.

 • Nội dung

  * Khóa học sẽ giúp các bạn nâng cao khả năng phản xạ trong giao tiếp bằng tiếng Nhật thông qua các tình huống cụ thể thường gặp tại nơi làm việc.

  * Thông qua khóa học, các bạn sẽ có thể vận dụng linh hoạt những kiến thức đã học ứng dụng trực tiếp vào môi trường làm việc tại Doanh nghiệp Nhật Bản hoặc có yếu tố Nhật Bản.

  * Là khóa học tiền thân cho Khóa tiếng Nhật giao tiếp ở trình độ cao cấp sau này.

 • Thời gian

  Khai giảng tháng 11/2017

  10/11/2017 ~ 30/3/2018 (54 buổi)     3 buổi/ tuần: Thứ 2,4,6 ( 18:30-20:30)

  Hạn đăng ký: đến 17h45 ngày 10/11/2017

 • Học phí

  - Người đi làm: 2.850.000 & phí tài liệu 150.000 VNĐ

  - Học sinh, sinh viên: 2.750.000 & phí tài liệu 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  - Các bạn bắt đầu học tiếng Nhật.

  - Các bạn có nguyện vọng du học Nhật Bản.

  - Các bạn có mục tiêu tham dự thi Nat-Test

 • Nội dung

  - Khóa học dành cho các bạn bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.

  - Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức giúp các bạn có thể năm bắt những mẫu câu, từ vựng cần thiết để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Nhật ở trình độ sơ cấp

 • Thời gian

  17/10 ~ 28/12/2017

  3 buổi / tuần: Thứ ba, năm, bảy (18:30 - 20:30)

  Hạn đăng ký: đến 18h15 ngày 17/10/2017

 • Học phí

  * Học sinh, sinh viên: 2.450.000 & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

  * Người đi làm: 2.550.000 & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn đã hoàn thành khóa Giao tiếp sơ cấp 2 tại VJCC.

  * Các bạn đã học tương đương 35-40 bài giáo trình Minnano Nihongo

  * Các bạn ở trình độ tương đương N4 muốn nâng cao khả năng giao tiếp.

 • Nội dung

  * Là khóa kế tiếp của khá tiếng Nhật giao tiếp trình độ sơ cấp 2 của VJCC Hà Nội.

  * Cung cấp những kiến thức giúp bạn nắm bắt những mẫu câu, từ vựng cần thiết để nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật.