Khóa học tiếng nhật

 • Thời gian

  29/06/2018 - 07/11/2018 ( 54 buổi)

  3 buổi/ tuần: Thứ Hai, Tư, Sáu (18:30 - 20:30)

  Hạn đăng ký: đến 17h45 ngày 29/06/2018 (thứ 6)

 • Học phí

  * Người đi làm: 2.850.000 & Phí tài liệu: 150.000

  * Học sinh, sinh viên: 2.750.000 & Phí tài liệu: 150.000

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn bắt đầu học tiếng Nhật.

  * Các bạn có nguyện vọng du học Nhật Bản.

  * Các bạn có mục tiêu dự thi Nat-Test

 • Nội dung

  * Khóa học dành cho các bạn bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.

  * Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức giúp các bạn có thể nắm bắt những mẫu câu, từ vựng cần thiết để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Nhật ở trình độ sơ cấp.

 • Thời gian

  17/04/2018 - 23/08/2018 ( 54 buổi)

  3 buổi/ tuần: Thứ Ba, Năm, Bảy (18:30 - 20:30)

  Hạn đăng ký: đến 17h45 ngày 17/04/2018 (thứ 3)

 • Học phí

  * Người đi làm: 2.850.000 & Phí tài liệu: 150.000

  * Học sinh, sinh viên: 2.750.000 & Phí tài liệu: 150.000

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn bắt đầu học tiếng Nhật.

  * Các bạn có nguyện vọng du học Nhật Bản.

  * Các bạn có mục tiêu dự thi Nat-Test

 • Nội dung

  * Khóa học dành cho các bạn bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.

  * Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức giúp các bạn có thể nắm bắt những mẫu câu, từ vựng cần thiết để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Nhật ở trình độ sơ cấp.

 • Thời gian

  Thời gian:    29/3 ~ 23/6/2018

  (39 buổi × 2 tiếng = 74 tiếng)

  4 buổi / tuần: 

  • N3 Taisaku: thứ 3, thứ 5, (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca: 13:30-15:30 & 16:00-18:00)
  • N3 Junbi : thứ 2, thứ 4 (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca: 13:30-15:30 & 16:00-18:00)

  Khai giảng toàn khóa N3: 18h 15 ngày 29/3/2018 (thứ 5)

 • Học phí

  Khóa cấp tốc:

  1. Người đi làm:2.600.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      :2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Khóa chuẩn bị:

  1. Người đi làm:2.400.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      :2.300.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia

  Các bạn đã đỗ trong kỳ thi tuyển đầu vào ngày 3/3/2018 do VJCC tổ chức

 • Nội dung

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3!

 • Thời gian

  Thời gian:    29/3 ~ 23/6/2018

  (39 buổi × 2 tiếng = 74 tiếng)

  4 buổi / tuần: 

  • N3 Taisaku: thứ 3, thứ 5, (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca: 13:30-15:30 & 16:00-18:00)
  • N3 Junbi : thứ 2, thứ 4 (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca: 13:30-15:30 & 16:00-18:00)

  Khai giảng toàn khóa N3: 18h 15 ngày 29/3/2018 (thứ 5)

 • Học phí

  Khóa cấp tốc:

  1. Người đi làm:2.600.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      :2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Khóa chuẩn bị:

  1. Người đi làm:2.400.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      :2.300.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia

  Các bạn đã đỗ trong kỳ thi tuyển đầu vào ngày 3/3/2018 do VJCC tổ chức

 • Nội dung

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3!

 • Thời gian

  Thời gian: 22/3~ 23/6/2018  39 buổi: Lịch học (dự kiến)

  N2 Taisaku : thứ 2, thứ 4, thứ 6 (18:30-20:30) & thứ 7 (13:30-15:30)

  N2 Junbi : thứ 3, thứ 4 (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca: 16:00-18:00&18:30-20:30)

  Khai giảng toàn khóa N2 dự kiến ngày 22/3/2017 (thứ 4)

 • Học phí

  Khóa cấp tốc:

  1. Người đi làm:2.800.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      :2.700.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Khóa chuẩn bị:

  1. Người đi làm:2.600.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      :2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  Các bạn đã đỗ trong kỳ thi tuyển đầu vào ngày 3/3/2018 do VJCC tổ chức.

 • Nội dung

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N2!