Khóa học tiếng nhật

 • Thời gian

  Khai giảng tháng 11/2017

  10/11/2017 ~ 30/3/2018 (54 buổi)     3 buổi/ tuần: Thứ 2,4,6 ( 18:30-20:30)

  Hạn đăng ký: đến 17h45 ngày 10/11/2017

 • Học phí

  - Người đi làm: 2.850.000 & phí tài liệu 150.000 VNĐ

  - Học sinh, sinh viên: 2.750.000 & phí tài liệu 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  - Các bạn bắt đầu học tiếng Nhật.

  - Các bạn có nguyện vọng du học Nhật Bản.

  - Các bạn có mục tiêu tham dự thi Nat-Test

 • Nội dung

  - Khóa học dành cho các bạn bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.

  - Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức giúp các bạn có thể năm bắt những mẫu câu, từ vựng cần thiết để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Nhật ở trình độ sơ cấp

 • Thời gian

  17/10 ~ 28/12/2017

  3 buổi / tuần: Thứ ba, năm, bảy (18:30 - 20:30)

  Hạn đăng ký: đến 18h15 ngày 17/10/2017

 • Học phí

  * Học sinh, sinh viên: 2.450.000 & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

  * Người đi làm: 2.550.000 & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn đã hoàn thành khóa Giao tiếp sơ cấp 2 tại VJCC.

  * Các bạn đã học tương đương 35-40 bài giáo trình Minnano Nihongo

  * Các bạn ở trình độ tương đương N4 muốn nâng cao khả năng giao tiếp.

 • Nội dung

  * Là khóa kế tiếp của khá tiếng Nhật giao tiếp trình độ sơ cấp 2 của VJCC Hà Nội.

  * Cung cấp những kiến thức giúp bạn nắm bắt những mẫu câu, từ vựng cần thiết để nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật.

 • Thời gian

  27/9 – 22/12/2017

   

  3 buổi / tuần: Thứ Hai, Tư, Sáu (18:30~20:30)

  Hạn đăng ký đến 18h15 ngày 27/9/2017 (Thứ 4)

 • Học phí

  Người đi làm: 2.350.000 & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

  Học sinh, sinh viên: 2.250.000 & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn đã hoàn thành khoá Giao tiếp sơ cấp 1 tại VJCC.

  * Các bạn đã học tương đương 20- 25 bài của giáo trình Minna no Nihongo 1

  * Các bạn ở trình độ tương đương N5 muốn nâng cao khả năng giao tiếp.

 • Nội dung

  Tiếp nối chương trình Sơ cấp 1, Khóa học Sơ cấp 2 sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội để kết nối sâu hơn trong giao tiếp Tiếng Nhật. Đặc biệt, Khóa học được xây dựng một cách toàn diện về mẫu câu giao tiếp, từ vựng cần thiết để nâng cao khả năng tương tác trong giao tiếp tiếng Nhật ở trình độ Sơ cấp.

   

 • Thời gian

  25/8 ~ 25/11/2017 39 buổi: Lịch học dự kiến

  N1 Taisaku    : thứ 2, thứ 4, thứ 6 (18:30~20:30) và thứ Bảy ( 13:30-15:30)

  N1 Junbi     thứ 2, thứ 3, thứ 5 và thứ 6 (18:30~20:30)

  Khai giảng toàn khóa N1: 25/8/2018 (thứ 3)

   Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 25/8/2017 (thứ 6)

 • Học phí

  Khóa cấp tốc:

  Người đi làm: 3.100.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Sinh viên     : 3.000.000 & Phí tài liệu: 200.000VNĐ

  Khóa chuẩn bị:

  Người đi làm: 2.900.000 Phí tài liệu: 200.000VNĐ

  Sinh viên     : 2.800.000 Phí tài liệu: 200.000VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  Căn cứ vào kỳ thi đầu vào ngày 5/8/2017 (thứ 7), chúng tôi khai giảng hai khoá học

 • Nội dung

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N1!

  Liên hệ đăng ký và nộp học phí:

  1. Điện thoại: 04-3775-1282 Ban khoá học tiếng Nhật:114 (Ms. Hường, Ms. Linh)
  2. Email        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Thời gian

  Thời gian: 23/8~ 25/11/2017   39 buổi: Lịch học (dự kiến)

  N2 Taisaku A: thứ 2, thứ 4, thứ 5 (18:30-20:30) & thứ 6 hoặc thứ 7 (13:30-15:30)

  N2 Taisaku B: thứ 3, thứ 4, thứ 6 & thứ 7 (18:30-20:30)

  N2 Junbi        : thứ 2, thứ 4, thứ 5 (18:30-20:30) & thứ 7 (13:30-15:30)

  * Khai giảng toàn khóa N2 dự kiến ngày 23/8/2017 (thứ 4)

  * Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 23/8/2017 (thứ 4)

 • Học phí

  Khóa cấp tốc:

  Người đi làm: 2.800.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Sinh viên      : 2.700.000 & Phí tài liệu: 200.000VNĐ

  Khóa chuẩn bị:

  Người đi làm: 2.600.000 Phí tài liệu: 200.000VNĐ

  Sinh viên      :2.500.000 Phí tài liệu: 200.000VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  Các bạn đã đỗ trong kỳ thi tuyển đầu vào ngày 5/8/2018 do VJCC tổ chức.

 • Nội dung

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N2!

  Liên hệ đăng ký và nộp học phí:

  1. Điện thoại: 04-3775-1282 Ban khoá học tiếng Nhật:114 (Ms. Hường, Ms. Linh)
  2. Email        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.