Khóa học giao tiếp sơ cấp

 • Thời gian

  11/12/2018 - 24/01/2019 (13 buổi)

  2 buổi/ tuần: Thứ Ba & thứ Năm (18:30 ~ 20:30)

  Hạn đăng ký: đến 18:15 ngày 11/12/2018 (Thứ Ba)

 • Học phí

  2.250.000 VNĐ (Đã bao gồm phí tài liệu)

 • Giảng viên

  100% Giáo viên Nhật Bản

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn sinh viên năm thứ 3 trở lên.

  * Người đi làm cần viết E-mail bằng tiếng Nhật trong công việc hoặc chưa tự tin khi viết e-mail

 • Thời gian

  05/12/2018 - 21/01/2019

  3 buổi/ tuần: Thứ Hai, Tư, Sáu (18:30 - 20:30)

 • Học phí

  2.950.000 VNĐ & Phí tài liệu 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn có trình độ tương đương N3, chưa tự tin khi giao tiếp.

  * Các bạn sinh viên năm thứ 3 trở lên và những người làm việc tại Doanh nghiệp Nhật Bản

 • Nội dung

  * Khóa học sẽ giúp các bạn nâng cao khả năng phản xạ trong giao tiếp bằng tiếng Nhật thông qua các tình huống cụ thể thường gặp tại nơi làm việc.

  * Thông qua khóa học, các bạn sẽ có thể vận dụng linh hoạt những kiến thức đã học ứng dụng trực tiếp vào môi trường làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản hoặc có yếu tố Nhật Bản.

  * Là khóa học tiền thân cho Khóa tiếng Nhật giao tiếp ở trình độ cao cấp sau này.

 • Thời gian

  15/11/2018 đến 14/02/2019

  3 buổi/ tuần: Thứ Ba, Năm, Bảy ( 18:30 - 20:30 )

  Hạn đăng ký: Đến 18h15 ngày 15/11/2018 ( Thứ 5 )

 • Học phí

  * Học sinh, sinh viên : 2.450.000 & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

  * Người đi làm : 2.550.000 & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn đã hoàn thành khóa giao tiếp sơ cấp 2 tại VJCC

  * Các bạn đã học tương đương 35-40 bài giáo trình Minnano Nihongo

  * Các bạn ở trình độ tương đương N4 muốn nâng cao khả năng giao tiếp

 • Nội dung

  * Là khóa kế tiếp của khóa tiếng Nhật giao tiếp trình độ sơ cấp 2 của VJCC Hà Nội.

  * Cung cấp những kiến thức giúp bạn nắm bắt những mẫu câu, từ vựng cần thiết để nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật.

 • Thời gian

  31/10/2018 - 22/03/2019 (54 buổi)

  3 buổi/ tuần: Thứ Hai, Tư, Sáu (18:30~20:30)

  Hạn đăng ký: đến 17:45 ngày 31/10/2018

 • Học phí

  * Người đi làm: 2.850.000 & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

  * Học sinh, sinh viên: 2.750.000 & Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn bắt đầu học tiếng Nhật.

  * Các bạn có nguyện vọng du học Nhật Bản.

  * Các bạn có mục tiêu dự thi Nat-Test

 • Nội dung

  * Khóa học dành cho các bạn bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.

  * Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức giúp các bạn có thể nắm bắt những mẫu câu, từ vựng cần thiết để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Nhật ở trình độ sơ cấp.

 • Thời gian

  24/9/2018 ~ 12/11/2018

  2 hoặc 3 buổi/ tuần: Thứ 2,4,6 ( 18:30 - 20:30)

  Hạn đăng ký: đến 18h15 ngày 24/9/2018 (thứ 2)

 • Học phí

  Học phí: 2.950.000 VNĐ

  Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  100% giáo viên Nhật Bản

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn có trình độ tương đương N2, chưa tự tin khi giao tiếp.

  * Các bạn sinh viên năm thứ 3 và những người làm việc tại Doanh nghiệp Nhật bản.

 • Nội dung

  * Khóa học sẽ giúp các bạn nâng cao khả năng phản xạ trong giao tiếp bằng tiếng Nhật thông qua các tình huống cụ thể thường gặp tại nơi làm việc.

  * Thông qua khóa học, các bạn sẽ có thể vận dụng linh hoạt những kiến thức đã học ứng dụng trực tiếp vào môi trường làm việc tại Doanh nghiệp Nhật Bản hoặc có yếu tố Nhật Bản.