Khóa học giao tiếp sơ cấp

 • Thời gian

  19/6 - 11/9

  3 buổi/ tuần: Thứ Ba, Năm, Bảy ( 18:30 ~ 20:30 )

  Hạn đăng ký đến 18h15 ngày 19/6/2018

 • Học phí

  * Người đi làm: 2.350.000 & Phí tài liệu 150.000 VNĐ

  * Học sinh, sinh viên: 2.250.000 & Phí tài liệu 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn đã hoàn thành khóa Giao tiếp sơ cấp 1 tại VJCC.

  * Các bạn đã học tương đương 20-25 bài của giáo trình Minna no Nihongo 1.

  * Các bạn ở trình độ tương đương N5 muốn nâng cao khả năng giao tiếp.

 • Nội dung

  Tiếp nối chương trình Sơ cấp 1, Khóa học Sơ cấp 2 sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội để kết nối sâu hơn trong giao tiếp Tiếng Nhật. Đặc biệt, khóa học được xây dựng một các toàn diện về mẫu câu giao tiếp, từ vựng cần thiết để nâng cao khả năng tương tác trong giao tiếp tiếng Nhật ở trình độ sơ cấp.

 • Thời gian

  29/06/2018 - 07/11/2018 ( 54 buổi)

  3 buổi/ tuần: Thứ Hai, Tư, Sáu (18:30 - 20:30)

  Hạn đăng ký: đến 17h45 ngày 29/06/2018 (thứ 6)

 • Học phí

  * Người đi làm: 2.850.000 & Phí tài liệu: 150.000

  * Học sinh, sinh viên: 2.750.000 & Phí tài liệu: 150.000

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn bắt đầu học tiếng Nhật.

  * Các bạn có nguyện vọng du học Nhật Bản.

  * Các bạn có mục tiêu dự thi Nat-Test

 • Nội dung

  * Khóa học dành cho các bạn bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.

  * Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức giúp các bạn có thể nắm bắt những mẫu câu, từ vựng cần thiết để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Nhật ở trình độ sơ cấp.

 • Thời gian

  17/04/2018 - 23/08/2018 ( 54 buổi)

  3 buổi/ tuần: Thứ Ba, Năm, Bảy (18:30 - 20:30)

  Hạn đăng ký: đến 17h45 ngày 17/04/2018 (thứ 3)

 • Học phí

  * Người đi làm: 2.850.000 & Phí tài liệu: 150.000

  * Học sinh, sinh viên: 2.750.000 & Phí tài liệu: 150.000

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn bắt đầu học tiếng Nhật.

  * Các bạn có nguyện vọng du học Nhật Bản.

  * Các bạn có mục tiêu dự thi Nat-Test

 • Nội dung

  * Khóa học dành cho các bạn bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.

  * Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức giúp các bạn có thể nắm bắt những mẫu câu, từ vựng cần thiết để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Nhật ở trình độ sơ cấp.

 • Thời gian

  12/3 - 18/7

  3 buổi/ tuần: Thứ Hai, Tư, Sáu ( 18:30 ~ 20:30 )

  Hạn đăng ký đến 17h45 ngày 12/3/2018

 • Học phí

  * Người đi làm: 2.850.000 & Phí tài liệu 150.000 VNĐ

  * Học sinh, sinh viên: 2.750.000 & Phí tài liệu 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  - Các bạn bắt đầu học tiếng Nhật.

  - Các bạn có nguyện vọng du học Nhật Bản.

  - Các bạn có mục tiêu dự thi Nat-Test

 • Nội dung

  - Khóa học dành cho các bạn bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.

  - Khóa học sẽ cung cấp đầu đủ những kiến thức giúp các bạn có thể nắm bắt những mẫu câu, từ vựng cần thiết để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Nhật ở trình độ sơ cấp.

 • Thời gian

  28/2 - 28/5

  3 buổi/ tuần: Thứ Hai, Tư, Sáu ( 18:30 ~ 20:30 )

  Hạn đăng ký đến 18h15 ngày 28/2/2018

 • Học phí

  * Người đi làm: 2.350.000 & Phí tài liệu 150.000 VNĐ

  * Học sinh, sinh viên: 2.250.000 & Phí tài liệu 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn đã hoàn thành khóa Giao tiếp sơ cấp 1 tại VJCC.

  * Các bạn đã học tương đương 20-25 bài của giáo trình Minna no Nihongo 1.

  * Các bạn ở trình độ tương đương N5 muốn nâng cao khả năng giao tiếp.

 • Nội dung

  Tiếp nối chương trình Sơ cấp 1, Khóa học Sơ cấp 2 sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội để kết nối sâu hơn trong giao tiếp Tiếng Nhật. Đặc biệt, khóa học được xây dựng một các toàn diện về mẫu câu giao tiếp, từ vựng cần thiết để nâng cao khả năng tương tác trong giao tiếp tiếng Nhật ở trình độ sơ cấp.