Khóa học kế toán tiếng nhật

 • Thời gian Ngày 23/8/2020 (chủ nhật)
  Địa điểm: Viện VJCC, ĐH Ngoại Thương, 91 chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
  Thời gian nhận đăng ký: từ ngày 5/8 (thứ 4) cho đến hết ngày 11/8 (thứ 3)"
 • Học phí Phí tham gia thi: 300.000đ
 • Thời gian

  Thời gian: 24/08/2019 - 05/10/2019 (07 buổi)

  1 buổi/ tuần: Thứ 7 (15:00 - 17:30)

  Ngày học dự kiến: 24/8; 29/8; 07/09; 14/09; 21/09; 28/9 và 05/10

  * Riêng ngày 29/08 (Thứ 5), thời gian học: 18:00-20:30

  *** Hạn đăng ký: đến 14h45 ngày 24/08/2019 (Thứ 7)

 • Học phí

  Sinh viên: 300.000 VNĐ

  Người đi làm: 400.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Ông Kokubo Hidero - Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam (ABPV)

 • Đối tượng tham gia

  Yêu cầu: Năng lực tiếng Nhật tương đương N3 trở lên.

  Học trực tiếp bằng tiếng Nhật

 • Thời gian

  Khai giảng: 04/03/2019 (Thứ 2)

  Thời lượng: 04/03/2019 - 22/04/2019 (16 buổi)

  Thứ 2, thứ 4 (18:00 - 20:30)

 • Học phí

  Sinh viên: 700.000 VNĐ

  Người đi làm: 900.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Ông Kokubo Hidero - Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam (ABPV)

 • Đối tượng tham gia

  Yêu cầu: Năng lực tiếng Nhật tương đương N3 trở lên.

  Học trực tiếp bằng tiếng Nhật

 • Thời gian

  Khai giảng: 28/08/2018 (Thứ 3)

  Thời gian: 28/08/2018 ~ 16/10/2018

  Thời lượng: 07 buổi, 1 buổi/ tuần (thứ 3)

  Hạn đăng ký: đến trước 18h15 ngày 28/08/2018 (Thứ 3)

 • Học phí

  Sinh viên: 300.000 VNĐ

  Người đi làm: 400.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Ông Kokubo Hidero - Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam (ABPV)

 • Đối tượng tham gia

  Các bạn có năng lực tiếng Nhật tương đương N3 trở lên. Học trực tiếp bằng tiếng Nhật.

 • Nội dung

  * Khóa học sẽ cung cấp đầu đủ những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kế toán Nhật.

  * Là khóa học chuẩn bị cho khóa học kế toán tiếng Nhật cấp độ 3 Kyuu

 • Thời gian

  Khai giảng: 08/03/2018 ( Thứ 5)

  Thời lượng: 16 buổi 8/3 - 26/4/2018

  Thứ 2, thứ 5 ( 18h00~20h30)

  Thời hạn đăng ký và nộp học phí: 09/02 - 08/03/2018

 • Học phí

  Sinh viên: 700.000 VNĐ

  Người đi làm: 900.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Ông Kokubo Hidero - Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam ( ABPV)

 • Đối tượng tham gia

  Năng lực tiếng Nhật tương đương N3 trở lên.

  Học trực tiếp bằng tiếng Nhật.