Khóa học luyện thi năng lực tiếng nhật N1 / N2 / N3...

 • Thời gian

  28/05 – 27/08/2020

  Thứ 3, Thứ 5 (18:30-20:30) , Thứ 7 (13:30-15:30 & 16:00-18:00)

 • Học phí
  - Người đi làm: 2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  - Sinh viên      : 2.400.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  ※ Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.
 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  * Dành cho các bạn đã có trình độ tương đương N4, có mục tiêu thi đỗ N3 vào tháng 12/2020.

  * Là khóa chuẩn bị cho lớp N3 Taisaku khai giảng vào tháng 8/2020

 • Nội dung

  * Là khóa học cung cấp những kiến thức nền cơ bản nhất của mỗi cấp độ , làm nền tảng vững chắc để tham gia lớp TAISAKU vào tháng 8/2020

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật vào tháng 12/2020!

  Hoàn thành khóa học này, các bạn sẽ được học lên thẳng lớp TAISAKU tháng 8/2020 mà không cần tham gia thi đầu vào!

 • Thời gian

  Thơi gian: 28/05/2020 - 27/08/2020

  Thứ 3, thứ 5 (18:30 - 20:30), thứ 7 (13:30-15:30 & 16:00-18:00)

 • Học phí * Người đi làm: 2.800.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  * Sinh viên      : 2.700.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  ※ Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  * Dành cho các bạn đã có trình độ tương đương N3, có mục tiêu thi đỗ N2 vào tháng 12/2020.

  Là khóa chuẩn bị cho lớp N2 Taisaku khai giảng vào tháng 8/2020

 • Nội dung

  * Là khóa học cung cấp những kiến thức nền cơ bản nhất của mỗi cấp độ , làm nền tảng vững chắc để tham gia lớp TAISAKU vào tháng 8/2020

  * Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật vào tháng 12/2020!

  Hoàn thành khóa học này, các bạn sẽ được học lên thẳng lớp TAISAKU tháng 8/2020 mà không cần tham gia thi đầu vào!

 • Thời gian

  01/06/2020 - 27/08/2020

  Thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 7 (18:30 - 20:30)

  Khai giảng: 01/06/2020

  Hạn nhận đăng ký: Đến 18:15 ngày 01/06/2020

 • Học phí

  1. Người đi làm: 3.000.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  2. Sinh viên: 2.900.000 % Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm
 • Đối tượng tham gia

  * Dành cho các bạn đã có trình độ tương đương N2, có mục tiêu thi đỗ N1 vào tháng 12/2020

  * Là khá chuẩn bị cho lớp N1 Taisaku khai giảng vào tháng 8/2020

 • Nội dung

  * Là khóa học cung cấp những kiến thức nền cơ bản nhất của mỗi cấp độ , làm nền tảng vững chắc để tham gia lớp TAISAKU vào tháng 8/2020

  * Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật vào tháng 12/2020!

  * Hoàn thành khóa học này, các bạn sẽ được học lên thẳng lớp TAISAKU tháng 8/2020 mà không cần tham gia thi đầu vào!

 • Thời gian

  N1: 07/03/2020                 09:00 - 12:00

  N2 (Cấp tốc và Chuẩn bị): 07/03/2020                 14:00 - 17:00

  N3 (Cấp tốc và Chuẩn bị): 07/03/2020                 09:00 - 12:00

  Thời hạn đăng ký thành công: từ 20/01 – 6/3/2020

  Ban khóa học tiếng Nhật sẽ gửi thông báo chi tiết thông tin về kỳ thi đầu vào tới các anh/ chị và các bạn học viên trước 17h ngày 02/03/2020 ( thứ 2)

 • Học phí

  Lệ phí dự thi: 100.000 VNĐ ( Đóng trực tiếp tại buổi thi )

 • Đối tượng tham gia

  Cá nhân có nhu cầu

 • Nội dung

  Từ vựng + Ngữ pháp

  Đọc hiểu

  Nghe hiểu

 • Thời gian

  07/01 – 26/03/2020  (37 buổi)

  Thứ 2, Thứ 3, Thứ 5, Thứ 6 (18:30-20:30)

  Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 07/01

 • Học phí
  - Người đi làm: 2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  - Sinh viên      : 2.400.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.
 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia
  - Các bạn đã có bằng JLPT N4.
  - Các bạn đã học xong hết 50 bài Minna no Nihongo, có trình độ tương đương N4.
  - Các bạn đã học xong Sơ cấp 3 tại Viện VJCC
 • Nội dung

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3!