Khóa học luyện thi năng lực tiếng nhật N1 / N2 / N3...

 • Thời gian

  N3 Taisaku : 27/8 – 30/11/2019  (39 buổi)

  Thứ 3, Thứ 4, Thứ 6 (18:30-20:30), Thứ 7 (13:30-15:30)

  N3 Junbi :  27/8 – 30/11/2019  (38 buổi)

  Thứ 2, Thứ 3, Thứ 5, Thứ 6 (18:30-20:30)

  Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 27/8 (thứ 3)

 • Học phí

  Khóa cấp tốc:

  1. Người đi làm: 2.600.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      : 2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Khóa chuẩn bị:

  1. Người đi làm: 2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      : 2.400.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  Các bạn đã đỗ trong kỳ thi tuyển đầu vào do VJCC tổ chức.

  Các bạn học viên của khóa N3 Junbi kỳ học tháng 3 và 5/2019 (đối với lớp Taisaku)

  Các bạn đã có bằng JLPT N4 đạt trên 100 điểm (đối với lớp N3 Junbi)

 • Nội dung

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3!

 • Thời gian

  N2 Taisaku : 22/8~ 30/11/2019 (39 buổi) thứ 3, thứ 5(18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca: 13:30-15:30&16:00-18:00)

  N2 Junbi :  21/8 ~ 30/11/2019 (38 buổi) thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 7 (18:30-20:30)

  Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 21/8 (thứ 4)

 • Học phí

  Khóa cấp tốc:

  1. Người đi làm:2.900.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      :2.800.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Khóa chuẩn bị:

  1. Người đi làm: 2.800.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      : 2.700.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  ※ Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  Các bạn đã đỗ trong kỳ thi tuyển đầu vào do VJCC tổ chức.

  Các bạn học viên của khóa N3 Taisaku (đối với lớp Junbi) và N2 Junbi kỳ học tháng 3 và tháng 5/2018 (đối với lớp Taisaku)

  Các bạn đã có bằng JLPT N3 (đối với lớp N2 Junbi)

 • Nội dung

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N2!

 • Thời gian

  15/08/2019 - 30/11/2019

  50 buổi: Thứ 3, thứ 5 (18:30 - 20:30) và Thứ 7 (2 ca: 13:30 - 15:30 & 16:00 - 18:00)

  Khai giảng: 15/08/2019 (thứ 5)

  Hạn nhận đăng ký: Đến 17:00 ngày 15/08/2019 (thứ 5)

 • Học phí

  1. Người đi làm: 3.900.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  2. Sinh viên: 3.800.000 % Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm
 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn đã đỗ trong kỳ thi đầu vào do VJCC tổ chức.

  * Các bạn học viên của khóa N2 Taisaku kỳ học tháng 3/2019 tại VJCC.

  * Các bạn đã có bằng Năng lực tiếng Nhật N2 (100 điểm trở lên)

 • Nội dung Với thời lượng tăng 35% so với các khóa học thông thường, khóa học N1 đặc biệt sẽ cung cấp không chỉ những kiến thức cơ bản nhất của cấp độ N1, mà còn giúp trang bị cho học viên kỹ năng làm bài, giải quyết các vấn đề trong đề thi một cách khoa học và hoàn chỉnh nhất.
 • Thời gian

  N1: 03/08/2019                 8:30 - 11:30

  N2: 03/08/2019                 8:30 - 11:30

  N3: 03/08/2019                 14:00 - 16:30

 • Học phí

  Lệ phí dự thi: 100.000 VNĐ ( Đóng trực tiếp tại buổi thi )

 • Đối tượng tham gia

  Cá nhân có nhu cầu

 • Nội dung

  Từ vựng + Ngữ pháp

  Đọc hiểu

  Nghe hiểu

 • Thời gian 20/05/2019 - 31/07/2019 (38 buổi)

  18:30 - 20:30

  N2 Junbi: Thứ 2,3,5,6 hoặc 7

  N3 Junbi: Thứ 2,3,4,6

  Hạn nhận đăng ký đến 18h15 ngày 20/5/2019 (Thứ 5)

 • Học phí N2 Junbi:

  Người đi làm: 2.800.000

  Sinh viên: 2.700.000

  N3 Junbi:

  Người đi làm: 2.500.000

  Sinh viên: 2.400.000

  *** Phí tài liệu: 200.000 ***

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia N2 Junbi: các bạn đã có bằng NLTN cấp độ N3, có mục tiêu thi N2 vào tháng 12/2019

  N3 Junbi: các bạn đã có bằng NLTN cấp độ N4, có mục tiêu thi N3 vào tháng 12/2019

 • Nội dung

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật!